Softver za merenje kompetencija zaposlenih stigao u Srbiju

Softver za merenje kompetencija zaposlenih stigao u Srbiju

 lyceumD. R. Gilber centar je sa kompanijom „Lyceum“ potpisao ugovor o
strateškom partnerstvu.

„Lyceum“ sistem je specializovana softverska aplikacija koja sadrži jedinstven sistem merenja kompetencija i profesionalnog ponašanja zaposlenih u prodajnom sektoru. Merenje se vrši putem online testova baziranih na više od 300 realnih situacija iz prakse prodavaca i menadžera prodaje.

– Novi stil života doneo je veliku promenu ponašanja potrošača koja proizilazi iz drugačijih navika, stavova i vrednosti. Ta promena je mnogo veću moć stavila u ruke kupaca i postavila izazov pred kompanije da se potpuno fokusiraju na njih. Ovo danas svi znamo. Međutim, samo nekolicina lidera ume da praktično i operativno sprovede strategiju (pre)orjentacije na kupca. Realizacija ovakvih strategija danas nije moguća bez razumevanja koncepta „Izvanrednog kupovnog iskustva“ – naveo je „D. R. Gilbert“ u saopštenju i dodao da „Lyceum“ omogućava klijentima da prošire kontrolu u tom pravcu.

Koncept „kupovnog iskustva“ je vrlo jednostavan i praktičan. Sve ono što je kupac doživeo, osetio, video i čuo tokom kupovine jednog proizvoda/usluge može se tretirati kao iskustvo kupovine. Emocija kojom će svaka osoba obojiti svoje iskustvo kupovine je najvažniji činilac za ostvarenje ponovljenih prodaja i formiranje snažnog brenda.

Kompanije koje su uspešno realizovale prodajnu strategiju čiji je osnovni cilj „Izvanredno kupovno iskustvo“, kako je saopšteno, su ostvarile najkvalitetniju tržišnu diferencijaciju zahvaljujući tome što su svojim kupcima ponudile bolje i drugačije iskustvo.

– Ne samo da su postale jaki brendovi, ove kompanije su se razvile u harizimatične tržišne lidere. Visoka lojalnost kupaca je omogućila ovim kompanijama izvanredne prodajne rezultate, dobre profitne margine i dugoročni rast.

Svesni svega navedenog, „Lyceum“ je kreirao inovativan softver za upravljanje kompetencijama zaposlenih u prodaji koji omogućava liderima prodaje da na efikasan i pouzdan način prate doprinos prodajnih timova kreiranju izvanrednog kupovnog iskustva.

Strateška saradnja „Lyceum“-a sa konsultantskom kućom „D. R. Gilbert centar group“ koja je lider u edukaciji i obuci zapolenih koji se bave prodajom u poslovanju, omogućava kompanijama da po prvi put imaju detaljnu sliku kompetencija svojih zaposlenih (pravu dijagnozu potreba) i da na osnovu toga se kreira namenska obuka koja će targetirati baš određene kompetencije.

Administrator