Vođenje magacinskog poslovanja i ljudi u njemu

Vođenje magacinskog poslovanja i ljudi u njemu

Info

Tematske oblasti

 1. Organizacija skladišnog prostora
 • Zone u skladištu
 • Izbor tipa skladištenja (regalno, polično, blok i sl)
 • Primena ABC analize u izboru mesta skladištenja
 • Adresiranje robe u skladištu (zone, podzone)

      2.  Procesi u skladištu

 • prijem
 • komisioniranje
 • uskladištenje
 • merenje performansi operatera u skaldištu
 • planiranje radne snage
 • upravljanje učinkom i plaćanje po učinku

      3.  Castumer satisfaction

 • Tok narudžbe i isporuke
 • Pojavni oblik isporuke (komercijalna pakovanja ili pojedinačna isporuka)
 • Ambalaža za pakovanje
 • Način obeležavanja transportnih kutija koje se isporučuju

     4.  Primena savremenih tehnologija u skladištu

 • primena RF sistema
 • elektronsko poslovanje i njegov uticaj na tok dokumentacije (stanje robe, inventoring)

    5. ključni pokazatelji uspešnosti rada skladišta

Kome je seminar namenjen?
Svima onima koji su uključeni u lanac snabdevanja robe (rukovodećim strukturama i izvršiocima).

Kako radimo?

Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem.

Predavač: Željko Delić

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel: 062/235-915, 011/27-62-168