Veština uticaja u menadžmentu

Veština uticaja u menadžmentu

Info

Modul 1 – Kako povećati moć uticaja u mendžmentu?

– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Odakle proističe moć uticaja u mendžmentu
– Harizma kao metod uticaja
– Kako povećati pozitivan uticaj

Modul 2 – Sistemski pristup povećanju uticaja
– Upoznavanje sa 10 izvora uticaja i moći u komunikaciji sa sardnicima
– Kako izvore uticaja možemo primeniti u realnoj poslovnoj praksi
– Praktične tehnike uticaja na saradnike

Modul 3 – Primena adekvatnih modela uticaja shodno specifičnostima saradnika
– Alati za procenu različitih tipova saradnika
– Razumevanje percepcije saradnika radi adekvatnog delegiranja
– Motivacija saradnika shodno svojim specifičnostima
– Veština ophođenja do većeg uticaja

Modul 4 – Kako sistematizovati sve tehnike uticaja u algoritam pozitivnog uticaja
– Kreiranje modela uticaja shodno specifičnostima saradnika
– Praktična vežba
– Osobine uticajnog menadžera
– Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Kako radimo?

Seminar je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem.

Predavač: Dragiša Ristovski

 

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  tel. +381 11 27 62 168