Kako unaprediti prodaju u farmaceutskoj industriji

Kako unaprediti prodaju u farmaceutskoj industriji

Info

Kako unaprediti prodaju i prodajne performanse zaposlenih
u sektoru prodaje farmaceutskih proizvoda

Dan 1

Modul 1 – Kako povećati prodaju kroz povećan uticaj na tržište

– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Specifičnosti prodaje u farmaceutskoj industriji
– Šta pokreće uspešnog predstavnika prodaje
– Upoznavanje sa 10 izvora uticaja
– Kako efikasno koristiti izvore uticaja u svakodnevnoj komunikaciji sa donosiocima odluka u bolnicama i apotekama

Modul 2 – Odabir pravog pristupa u direktnoj komunikaciji

– Alati za brzu i efikasnu  procenu 4 tipa ljudi
– Kako izabrati adekvatan pristup shodno specifičnostima sagovornika
– Tehnike uspostavljanja mosta poverenja
– Upotreba tehnike „odraz u ogledalu“

Modul 3 – Kako efikasno upravljati prodajnim procesom

– Komunikacijskim veštinama do uspešne prodaje
– Kako efikasno neutralisati negativan stav lekara ili farmaceuta
– Upotreba tehnike SSSSS
– Kreiranje prodajnog pristupa koji proizvodno utiče a ne iritira

Modul 4 – Efikasne tehnike prodaje

– 10 tehnika prodaje
– Praktična primena tehnika prodaje u realnim situacijama
– Evolucija predstavnika prodaje u konsultanta i stručnika za međuljudske odnose
– Uveravanje kao mnogo efikasniji pristup od ubeđivanja
– Evaluacija prvog dana obuke

Dan 2

Modul 5 – Kako uspešno voditi prodajni razgovor u farmaceutskoj industriji

– Šta vole lekar i farmaceut
– Šta je sve važno uraditi u pripremnom periodu
– Šta karakteriše uspešnu prodaju
– Kako povećati verovatnoću uspeha već u prvom kontaktu

Modul 6 – Kako da što bolje prepoznamo dominantne potrebe

– Pitanja koja gađaju u „centar“ interesovanja
– Veština aktivnog slušanja
– Targetiranje problema
– Upotreba prodajne tehnike PAWNFAB

Modul 7 – Kako da naši proizvodi budu odlično rešenje

– Lekari i farmaceuti ne kupuju lekove već rešenje medicinskih problema
– Uptreba K-P-K-O tehnike (karakteristika – prednost – korist – osećaj)
– Prodajni model AIDA
– Veština zaključivanja prodaje

Modul 8 – Nakon prodaje dobar odnos

– Radionica stečenih znanja
– Kreiranje zadovoljstva kod lekara i farmaceuta
– Samo kvalitetan odnos je garant kontinuirane saradnje i prodaje
– Evaluacija dvodnevne obuke i dodela sertifikata

Kako radimo?
Treninzi  su  organizovani po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal, sertifikat D.R. Gilbert centra i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačima.

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel:  011/ 404 2809

predavači
Dragiša Ristovski i dr Savo Milošević