Veština javnog nastupa u medijima

Veština javnog nastupa u medijima

Info

Modul 1. Značaj javnog nastupa i njegova primena

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima seminara
 • Kako osmisliti efikasan javni nastup
 • Koje ciljeve javni nastup treba da ispuni
 • Atributi dobrog govornika

Modul 2. Kako se uspešno pripremiti za javni nastup

 • Bazične pripreme
 • Prevazilaženje treme
 • Struktura prezentacije – izlaganja
 • Šta sve utiče na dobar javni nastup

Modul 3. Specifičnosti javnog nastupa u medijima

 • Prvi utisak i kako ga kreirati
 • Kako komunicirati sa publikom u zavisnosti od medija
 • Kako povećati pozitivan utisak na publiku

Modul 4. Govorničke veštine

 • Pet nivoa uveravanja u javnom nastupu
 • Pravilna upotreba glasa i dikcija
 • Kako efikasno odgovoriti na pitanja
 • Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Predavač: Nataša Miljković

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel:  011/ 404 2809