Kako uspešno privući nove klijente – Akvizicija klijenata u farmaceutskoj industriji

Kako uspešno privući nove klijente – Akvizicija klijenata u farmaceutskoj industriji

Info

Modul 1 – Kako povećati uticaj na klijente i tržište?

 • Predstavljanje agende I ciljeva obuke
 • Gde se nalaze novi klijenti?
 • Povećanje uticaja na klijente I tržište primenom adekvatnih tehnika
 • Kvalifikacija potencijalnih klijenata u farmaciji

Modul 2 – Gde se nalaze naši novi klijenti?

 • Zašto je potreba za novim klijentima neomiljena aktivnost?
 • Tehnike akvizicije novih klijenata u farmaciji
 • Predpristup u prodaji
 • 17 različitih pravila networking-a u farmaceutskoj industriji

Modul 3 – Kako efikasno zakazati sastanak putem telefona?

 • Pravila telefonske komunikacije
 • Probijanje do donosioca odluke
 • Tehnike zakazivanja sastanka
 • Zamke prilikom zakazivanja sastanka I kako ih otkloniti

Modul 4 – Kako upešno voditi prodajni razgovor sa novim klijentima

 • Uspostavljanje početne komunikacije
 • 4 koraka u procesu kvalifikacije klijenta
 • Upravljanje prodajnim razgovorom
 • Harizma kao efikasan način privlačenja klijenata
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Kako radimo?

Seminar je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem.

Predavač: Dragiša Ristovski

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com , tel: 011 402 46 70 lok.306