Upravljanje prodajnim procesom i unapređenje prodaje u bankarskom sektoru

Upravljanje prodajnim procesom i unapređenje prodaje u bankarskom sektoru

Info

Modul 1  – Savremeni trendovi u prodaji bankarskih proizvoda

 • Predstavljanje obuke i upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Šta se promenilo u načinu prodaje
 • Izazovi u prodaji u bankarskom sektoru
 • Šta sve utiče na klijenta i krajnje rezultate prodaje

Modul 2 – Kako efikasno kreirati prodajni pristup shodno specifičnostima klijenta

 • Najefikasniji alati za brzu procenu 4 tipa ljudi ?
 • Kako da bankar na odgovarajući način prilagodi svoj prodajni pristup?
 • Upotreba tehnike ogledalo
 • Kako uspešno uspostaviti prvi kontakt sa klijentima
 • Efikasno uspostavljanje mosta poverenja

Modul 3  – Kako uspešno povećati pozitivan uticaj na klijente

 • Kako uspešno uspostaviti prvi kontakt sa klijentima?
 • Upoznavanje sa dokazanih 10 izvora uticaja u komunikaciji sa klijentima
 • Kako 10 izvora uticaja primeniti u realnim prodajnim situacijama sa klijentima u banci ili na terenu
 • Kako kreirati sistem pozitivnog uticaja na klijente
 • Kako građenjem networking-a povećati uticaj na klijentei akvizirati nove

 

Modul 4 – Kako uspešno upravljati prodajnim procesom?

 • Veština postavljanja pitanja u funkciji prepoznavanja osnovnih i dodatnih potreba
 • Upotreba K-P-K-O tehnike (pretvaranje karakteristika proizvoda u prednosti i koristi za klijenta
 • Najefikasnije tehnike za rešavanje prigovora
 • Najznačajnije tehnike CROSS i UP SELLING-a
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Predavač: Dragiša Ristovski

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel:  011/ 404 2809