Upravljanje prodajnim procesom i unapređenje prodaje u apotekama

Upravljanje prodajnim procesom i unapređenje prodaje u apotekama

Info

Modul 1 – Savremeni trendovi u prodaji farmaceutskih proizvoda :

 • Predstavljanje obuke i upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Šta se promenilo u načinu prodaje ?
 • Zašto nam je vrhunska usluga neophodna i kako je kreirati ?
 • Šta sve utiče na potrošača (pacijenta) i krajnje rezultate prodaje ?

Modul 2 – Kako svoj prodajni pristup efikasno prilagoditi specifičnostima potrošača (pacijenta)?

 • Najefikasniji alati za brzu procenu 4 tipa ljudi
 • Kako da apotekar/farmaceut na odgovarajući način prilagodi svoj prodajni pristup?
 • Kako uspešno uspostaviti prvi kontakt sa pacijentom?
 • Efikasni prodajni pristupi u situaciji kada je limitirano vreme u komunikaciji sa pacijentima

Modul 3 – Kako uspešno povećati pozitivan uticaj na potrošače (pacijente)?

 • Upoznavanje sa dokazanih 10 izvora uticaja u komunikaciji sa pacijentima
 • Kako 10 izvora uticaja primeniti u realnim prodajnim situacijama u apoteci?
 • Upotreba tehnike „ogledalo“ u komunikaciji
 • Kako kreirati sistem uticaja na pacijente u apoteci?

Modul 4 – Kako uspešno upravljati prodajnim procesom u apoteci?

 • Veština postavljanja pitanja u funkciji prepoznavanja osnovnih i dodatnih potreba
 • Upotreba K-P-K-O tehnike (pretvaranje karakteristika leka ili suplemeta u prednosti i koristi za potrošača-pacijenta)
 • Najefikasnije tehnike za rešavanje prigovora
 • Najznačajnije tehnike CROSS i UP SELLING-a
 • Evaluacija kompletne obuke i dodela sertifikata

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra (podržan od UPPS-a)  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Predavač: Dragiša Ristovski

Mesto održavanja: Prostorije D.R. Gilbert Centar Group-a, Vojvode Savatija 36, Beograd

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel:  011/ 404 2809