Upravljanje prodajnim procesom u farmaceutskoj industriji

Upravljanje prodajnim procesom u farmaceutskoj industriji

Info

Modul 1 – Priprema za prodajni proces

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Pronalaženje ključnih motiva za bavljenje prodajom
 • Specifičnosti prodaje u farmaceutskoj industriji
 • Kvalifikacija potencijalnih klijenata
 • Neophodni koraci u periodu priprema za prodajni proces

 

Modul 2 – Kako efikasno otvoriti prodajni razgovor?

 • Fenomen „Halo efekta“
 • Kako uspešno kreirati pozitivan prvi utisak?
 • Efikasna pitanja za otvaranje razgovora
 • Veština postavljanja pitanja

 

Modul 3 – Kako da naši proizvodi budu odlično rešenje za potrebe klijenata?

 • Prepoznavanje osnovnih i dodatnih potreba
 • Veština aktivnog slušanja
 • Pretvaranje karakteristika proizvoda u prednosti i koristi za apotekara i pacijenta
 • K.P.K.O. tehnika (karakteristika-prednost-korist-osećaj)
 • Rešavanje prigovora

 

Modul 4 – Kako uspešno zaključiti prodaju?

 • 10 efikasnih tehnika prodaje
 • Kako tehnike prodaje primeniti u realnim situacijama sa klijentima
 • Veština zaključivanja prodaje
 • Kreiranje dugoročnih odnosa
 • Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra (podržan od UPPS-a)  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Predavač: Dragiša Ristovski

Mesto održavanja: Prostorije D.R. Gilbert Centar Group-a, Vojvode Savatija 36, Beograd

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel:  011/ 404 2809