Upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resursima

Info

Modul 1
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Analiza  potrebe  razvoja zaposlenih
– Tehnike prikupljanja podataka prilikom analize potrebe razvoja zaposlenih
– Kreiranje individualnih razvojnih planova zaposlenih

Modul 2
– Principi analize benefita razvoja zaposlenih
– Benefiti procene radnog učinka
– Faktori koji utuči na procenu radnog učinka
– Uloga HR vs uloge direktnih menadžera
– Principi procene radnog učinka

Modul 3
– Tehnike vođenja razgovora prilikom procene radnog učinka
– Upravljanje različitim ponašanjima zaposlenih
– Nagrađivanje zaposlenih nekad i sad
– Alati koji se koriste prilikom nagrađivanja zaposlenih

Modul 4
– Faktori koji utiču na proces i sistem nagrađivanja
– Strategije za zadržavanje zaposlenih
– Uloga HR-a vs direktnih menadžera u motivaciji i zadržavanju zaposlenih
– Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Predavač: Nataša Stamenković

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com , tel: 011 402 46 70 lok.306