Unapređenje pregovaračkih veština u bankarskom sektoru

Unapređenje pregovaračkih veština u bankarskom sektoru

Info

Modul  1. Kako efikasno voditi pregovarački proces

 • Predstavljanje ciljeva i agende obuke
 • Značaj pregovaranja u savremenom bankarskom poslovanju
 • Priprema za pregovarački proces
 • Pet osnovnih faza u pregovaračkom procesu
 • Zona poklopljenih interesa klijenta i banke

Modul 2. Tehnike i strategije u pregovaranju

 • Najefikasnije pregovaračke tehnike
 • Potencijalne zamke u pregovaračkom procesu
 • Preporuke za uspešno pregovaranje
 • Prilagođavanje pregovaračke strategije shodno specifičnostima klijenta

Modul 3. Kako povećati uticaj i korigovati stav klijenta koji nam ne ide u prilog

 • 10 dokazanih izvora moći i uticaja u pregovaranju
 • Praktična primena izvora uticaja u pregovaračkom procesu
 • Veština aktivnog slušanja u pregovaranju
 • Najčešće greške u pregovaračkom procesu i kako ih izbeći

Modul 4. Kako emocije utiču na pregovarački proces

 • 4 vrste pregovaračkih stilova
 • Emocionalna inteligencija u pregovaračkom procesu
 • Psihologija u pregovaranju
 • Vežba
 • Evaluacija obuke i podela sertifikata

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Predavač: Dragiša Ristovski

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel:  011/ 404 2809