Trening za trenere – TOT

Trening za trenere – TOT

Info

Svrha održavanja TOT-a je da predstavi osnovne veštine treninga zaposlenima koji u okviru svojih radnih zadataka  imaju ulogu trenera.

Na kraju ove radionice, učesnici će moći da…

 • Pripremaju treninge prema potrebama učesnika.
 • Realizuju treninge na osnovu vlastite pripreme.

      1. Modul

 • Karakteristike uspešnog trenera
 • Dizajn obuke
 • Struktura obuka

      2. Modul 

 • Komunikacija
 • Metode obuke
 • Vizuelna pomagala

      3. Modul

 • Praktican rad

      4. Modul

 • Praktičan rad
 • Problematični polaznici

Kako radimo?

Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem.

Predavač: Andrijana Aleksić Jevtić

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel:  011/ 404 2809