Procena radnog učinka i davanje feedbacka

Procena radnog učinka i davanje feedbacka

Info

Modul 1.
–  Upravljanje ljudskim resursima
–  Uloga menadžmenta u upravljanju ljudskim resursima
–  Benefiti procene radnog učinka
–  Sta je procena radnog učinka?
–  Različiti pristupi proceni radnog učinka

Modul 2.
–  Faktori koji utuči na procenu radnog učinka
–  Uloga HR vs uloge direktnih menadžera
–  Principi procene radnog učinka
–  Tehnike vođenja razgovora prilikom procene radnog učinka

Modul 3.
-Upravljanje različitim ponašanjima zaposlenih
-Role play vežbe u parovima

Modul 4.
-Praktični primeri i primena naučenog
– Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra (podržan od UPPS-a)  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Predavač: Andrijana Aleksić Jevtić

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel:  011/ 404 2809