Principi uspeha u poslovanju i faze razvoja preduzetništva

Principi uspeha u poslovanju i faze razvoja preduzetništva

Info

Na ovom seminaru ćete saznati šta je to što karakteriše sve uspešne ljude, koja su preduzetnička znanja i veštine i zašto su važna?

Tematske oblasti:

– Šta karakteriše sve uspešne ljude?
– Da li je uspeh stvar srede ili drugih okolnosti?
– Metodologija uspeha
– Zašto mnogi inteligentni ljudi dožive neuspeh?
– Pojam preduzetništva
– Koje su razlike između preduzetnika i menadžera?
– Faze razvoja preduzetništva
– Prednosti i nedostaci bavljenja preduzetništvom

Kako radimo?

Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem.

Predavač: Dragiša Ristovski

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel:  011/ 404 2809