Pregovaračke veštine i alati u prodaji

Pregovaračke veštine i alati u prodaji

Info

„Veštinom pregovaranja do većeg profita i boljih odnosa sa kupcima i dobavljačima“

Modul 1 – Ključne faze pregovaračkog procesa I kako ih voditi
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Kako pregovaranje utiče na savremeno poslovanje
– Pronalaženje zone poklopljenih interesa
– 5 faza pregovaračkog procesa
– Moguće zamke u pregovaračkom procesu i kako ih preduprediti

Modul 2 – Upravljanje pregovaračkim procesom
– Upoznavanje sa praktičnim pregovaračkim tehnikama
– Kako tehnike funkcionišu u realnim situacijama
– Faktori koji utiču na pregovarački tok
– Primena tehnike “ogledalo” u pregovaračkom procesu

Modul 3 – Uspešno vođenje pregovaračkog procesa sa različitim tipovima pregovarača
– Značaj aktivnog slušanja u pregovaračkom procesu
– Tehnike aktivnog slušanja
– Upoznavanje sa bazičnim stilovima u pregovaranju
– Kako uspešno pregovarati sa različitim pregovaračkim stilovima

Modul 4 – Kako uspešno pregovarati i sa pozicije kupca i prodavca?
– Kako pregovarati u procesu nabavke (kupovine)
– Dokazane smernice i preporuke za uspešno pregovaranje
– Karakteristike mekog, čvrstoh i principijalnog pregovaranja
– Kreiranje uspešnog pregovaračkog scenarija
– Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Kome je seminar namenjen?
Svim menadžerima, rukovodiocima, ljudima koji se bave prodajom, distribucijom i  koji kroz svakodnevnu komunikaciju nude svoje ideje, usluge, projekte, ili su u prilici da pregovaraju sa dobavljačima …

Zašto preporučujemo seminar pregovaranja ?

Svakodnevna upućenost na druge ljude u savremenom poslovanju
stvara kontinuiranu potrebu za nekim vidom pregovaranja. Na ovom
seminaru će učesnici imati priliku da nauče najefikasnije tehnike
pregovaranja, prepoznaju zamke u pregovaračkom procesu i
uspešno im se suprostave, ovladaju sa 10 izvora uticaja, nauče da bolje
upravljaju svojim emocijama u pregovaračkom procesu kao i da povećaju
uticaj na sagovornika. Takođe će imati prilike da se upoznaju sa pregovaračkim stilovima kako bi svoj stil na adekvatan način prilagodili  drugoj strani.

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal, sertifikat D.R. Gilbert centra (podržan od UPPS-a),  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel:  011/ 404 2809