Pregovaračke veština – Skoplje, 29.05.2019.

Pregovaračke veština – Skoplje, 29.05.2019.

Info

Pregovaračke veštine i alati
kao efikasno sredstvo u prodaji, nabavci i menadžmentu

Skoplje, 29.05.2019.

Modul 1 – Ključne faze pregovaračkog procesa i kako ih voditi
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Kako pregovaranje utiče na savremeno poslovanje
– Pronalaženje zone poklopljenih interesa
– 5 faza pregovaračkog procesa
– Moguće zamke u pregovaračkom procesu i kako ih preduprediti

Modul 2 – Kako efikasno upravljati pregovaračkim procesom?
– Upoznavanje sa praktičnim pregovaračkim tehnikama
– Kako tehnike funkcionišu u realnim situacijama
– Faktori koji utiču na pregovarački tok
– Primena tehnike “ogledalo” u pregovaračkom procesu


Modul 3 – Uspešno vođenje pregovaračkog procesa sa različitim tipovima pregovarača
– Značaj aktivnog slušanja u pregovaračkom procesu
– Tehnike aktivnog slušanja
– Upoznavanje sa bazičnim stilovima u pregovaranju
– Kako uspešno pregovarati sa različitim pregovaračkim stilovima

Modul 4 – Kako uspešno pregovarati i sa pozicije kupca i prodavca?
– Kako pregovarati u procesu nabavke (kupovine)?
– Dokazane smernice i preporuke za uspešno pregovaranje
– Karakteristike mekog, čvrstoh i principijalnog pregovaranja
– Kreiranje uspešnog pregovaračkog scenarija
– Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Učesnici dobijaju:
– Konkretne „alate“ (tehnike) za unapređenje pregovaranja
– Štampani radni materijal koji prati PPT prezentaciju
– Sertifikat  D.R. Gilbert centra
– Konsultacije sa trenerom nakon seminara
– Osveženje i ketering u toku pauza

Kada i gde se seminar održava?
29.05.2019. BUSHI (www.bushiresort.com) 23 Novembra Old Bazaar, 1000 Skoplje, od 10h-16:10h. Predavanje je na srpskom jeziku.

Vrednost kotizacije:  Prijavom na ovaj newsletter ostvarujete popust od 50% pa je vrednost kotizacije 73,5€, umesto 147€.

Informacije i rezervacije:
office@drgilbert-centar.com

mob. tel. +381 11 404 2809