Kako povećati pozitivan uticaj na kljente i tržište u farmaceutskoj industriji

Kako povećati pozitivan uticaj na kljente i tržište u farmaceutskoj industriji

Info

Modul 1 – Veština uticaja kao najefikasniji alat za poboljšanje poslovanja

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Kako veština uticaja utiče na savremeno poslovanje i kako je unaprediti
 • Kakve su tendencije u savremenoj prodaji u farmaceutskoj industriji
 • Kako izgraditi pozitivan stav u plasiranju farmaceutski proizvoda
 • Uveravanje kao efikasnija metoda od ubeđivanja

Modul 2 – Kako sistemski pristupiti uticaju u komunikaciji

 • Kako povećati pozitivan uticaj u komunikaciji
 • Klasifikacija svih komunikacijskih tehnika u 10 izvora moći i uticaja
 • Kako izvore uticaja uspešno koristiti u svakodnevnim prodajnim i pregovaračkim situacijama u farmaciji
 • Upotreba tedhnike „ogledalo“

Modul 3 – Kako sistemski pristupiti prepoznavanju psihološkog profila klijenta

 • Karakteristike 4 osnovna tipa klijenata
 • Alati za efikasnu procenu 4 tipa klijenata
 • Kako kreirati uspešni komunikacijski model prilagođen specifičnostima različitih klijenata
 • Kako efikasno komunicirati sa „teškim“ klijentima

Modul 4 – Kako kreirati komunikacijski algoritam uticaja

 • Kreiranje komunikacijskog modela „uticaj bez iritacije sagovornika“
 • Uspešna komunikacija sa različitim modalitetima „teških“ sagovornika
 • Tehnika SSSSS kao najefikasnije sredstvo korigovanja negativnog stava kod klijenata
 • Praktične tehnike za UP i Cross sellinig

Kako radimo?

Seminar je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

 

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem.

Predavač: Dragiša Ristovski

 

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com, tel: tel: 011 402 46 70 lok.306