Kako unaprediti prodaju u bankarskom sektoru

Kako unaprediti prodaju u bankarskom sektoru

Info

Modul 1 – Doprinos prodaje savremenom poslovanju

 • Predstavljanje agende i ciljeva obuke
 • Izgradnja prodajnog stava koji daje vrhunske rezultate
 • Uveravanje kao efikasniji pristup od ubeđivanja klijenata
 • Upoznavanje sa 10 izvora moći i uticaja
 • Kako izvori uticaja pozitivno deluju na efekte uverljive komunikacije u realnim prodajnim situacijama
 • Vežba 1

Modul 2 – Kako efikasno prilagoditi prodajni pristup shodno specifičnostima klijenta

 • Alati za uspešnu procenu psihološkog profila klijenata
 • Kako izgraditi sistem za povećanje pozitivnog uticaja na klijente
 • Vežba 2
 • Efikasno uspostavljanje mosta poverenja
 • Tehnika odraz u ogledalu

Modul 3 – Tehnike prodaje

 • Upoznavanje sa 20 tehnika prodaje
 • Efikasna primena tehnika prodaje u realnim situacijama sa klijentima
 • Kako uspešno odgovoriti na primedbe klijenata
 • Vežba 3
 • Kako efikasno preuzeti klijenta koji sarađuje sa drugom bankom

Modul 4– Uspešno upravljanje pregovaračkim procesom

 • Preporuke za uspešno pregovaranje
 • Faze pregovaračkog procesa
 • Pregovaračke tehnike
 • Pronalaženje zone poklopljenih interesa klijenta i banke
 • Evaluacija obuke I dodela sertifikata

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 90 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra,  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem.

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel:  011/ 404 2809

Predavač: Dragiša Ristovski