Marketing, prodaja i event management (organizacija događaja i prodaja na sajmovima)

Marketing, prodaja i event management (organizacija događaja i prodaja na sajmovima)

Info

Marketing, prodaja i event management

(organizacija događaja i prodaja na sajmovima)

 

Tematske oblasti:

– 4 prodajno-marketinške strategije

– Marketing i prodaja

– Suština marketinga kroz 9 ključnih pitanja

– Marketing bez budžeta

– Prezentacija novog proizvoda

– Prezentacija modifikovanog proizvoda

– Prezentacija akcije/servisa proizvoda

– Prezentacija dodatne usluge

– Promocija ostvarenja

– Promocija poduhvata

– Event management

– Sajam Vs Događaj

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra (podržan od UPPS-a)  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Predavač: Dragiša Ristovski i Svetlana Gašević

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel: 011 402 46 70 lok.306