Liderske veštine

Liderske veštine

Info

Kako unaprediti liderske veštine i uspešno voditi saradnike

„Način na koji zaposleni tretiraju mušterije odraz je načina na koji njih same tretira rukovodstvo“

Modul 1 – Značaj liderstva u savremenom poslovanju
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Uloga I fenomen liderstva
– Osnovne funkcije liderstva
– Razlika između lidera I rukovodioca

Modul 2 – Kako uspešno motivisati tim?
– Stimulacija I motivacija tima
– Tehnike i preporuke za uspešnu motivaciju saradnika
– Kako efikasno uputiti kritiku
– Harizma lidera

Modul 3 – Kako uspešno voditi tim?
– Emocionalna inteligencija lidera
– Veština vođenja sastanaka
– Tipovi saradnika u radu sa timom
– Podela uloga u timu

Modul 4 – Kakav je naš liderski stil?
– Liderski stilovi (upravljački, instruktorski, uticajan I saradnički)
– Liderstvo i promena
– Prednosti i nedostaci određenih liderskih stilova
– Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra (podržan od UPPS-a)  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Predavač: Dragiša Ristovski

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel: 011 402 46 70 lok.306