Liderske veštine i vođenje timova u bankarskom sektoru

Liderske veštine i vođenje timova u bankarskom sektoru

Info

Modul 1 – Kako stvoriti bolju pretpostavku za efikasno obavljanje menadžerskog posla? Uloga i funkcije lidera/menadžera (Branch Manager-a)

– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Ključni izazovi u poslu menadžera
– Karakteristike i osobine dobrog menadžera
– Zadaci menadžera
– Kako emocionalna inteligencija (EQ) utiče na rezultate rada menadžera

Modul 2 – Kako pokrenuti prodajni tim na akciju

– Koje su osnovne potrebe ljudi u poslu?
– Šta sve efikasno pokreće ljude u poslu a da nisu materijalne stimulacije
– Inspirativni menadžment
– Tehnike i preporuke za motivaciju
– Upoznavanje sa 7 najčešćih grešaka prodavaca koje drastično utiču na njihove loše rezultate

Modul 3 – Kako prilagoditi svoj pristup vođenja shodno specifičnostima saradnika

– Alati za efikasnu procenu psihološkog profila saradnika
– Odabir pravog komunikacijskog stila shodno specifičnostima saradnika
– Upoznavanje sa 4 osnovna stila rukovođenja (upravljački, uticajni, instruktorski i saradnički)
– Situaciono rukovođenje – rukovođenje primereno datoj situaciji i osobi

Modul 4 – Kako uspešno voditi prodajni tim?

– Davanja feedback-a saradnicima (Kako uputiti kritiku a da ona obezbedi željeni efekat)
– Delegiranje (ko nema informacije ne može preuzeti odgovornost, ko ima informacije ne može izbeći odgovornost)
– Vođenje tima kroz lični primer
– Praćenje rada filijale i tima
– Da li sam ja dobar menadžer?
– Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Predavač: Dragiša Ristovski

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel: 011 402 46 70 lok.306