Konobar – kralj dobre usluge

Konobar – kralj dobre usluge

Info

Modul 1 – Konobar – lice i naličje ugostiteljskog objekta

– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke

– Kako unaprediti prodaju i povećati profit

– Konobar kao ključni prodavac – unosilac prihoda u ugostiteljskom objektu

– Šta povećava uspešnost u prodaji

– Lični stavovi zaposlenog u ugostiteljskom objektu i kako oni direktno utiču na prodaju i profitabilnost

Modul 2 – Kako efikasno proceniti psihološke profile različitih gostiju u ugostiteljskom objektu

– Svi su gosti različiti s tim da su po mnogo čemu slični

– Efikasni alati za brzu procenu različitih psiholoških profila gostiju

– Kako izabrati pristup koji najviše podstiče a ne iritira gosta

– Kak efikasno uspostaviti komunikaciju

Modul 3 – Kako kreirati vrhunsku uslugu u ugostiteljskom objektu

– Kako kreirati pozitivan prvi utisak

– Prava pitanja koja vode do veće prodaje

– Tehnike aktivnog slušanja prilikom prijema porudženice

– Kako efikasno prezentovati asortiman pića i hrane

Modul 4 – Kako uspešno komunicirati sa konfliktnim klijentima i povećati prodaju putem sugestivne prodaje

– Efikasne tehnike za rešavanje negativnog stava

– Najpraktičnije sugestivne tehnike za povećanje prometa kod gosta bez iritacije

– Efikasno rešavanje reklamacija

– Stvaranje dugoročnih odnosa sa gostima

– Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Kako radimo?

Seminar je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

 

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem.

Predavač: Dragiša Ristovski

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel: 011 402 46 70 lok.306