Kako uspešno voditi prodajni razgovor

Kako uspešno voditi prodajni razgovor

Info

Modul  1.   Savremeni trendovi prodaje

 • pregled procesa prodaje
 • potrebe i želje klijenata
 • potrebe klijenata u 4 kategorije
 • početna komunikacija sa klijentom
 • moć prvog utiska i uspostavljanje mosta poverenja
 • provera spremnosti klijenta za početak

Modul 2.  Faza prodajnog procesa-,,VI MENI” i prepoznavanje potreba klijenta

 • vrste pitanja u prodajnom procesu i njihova upotreba
 • pitanja koja gađaju u „centar“ klijentovih potreba
 • tehnike aktivnog slušanja
 • dominantni kupovni motivi
 • prepoznavanje dodatnih potreba

Modul 3.  Faza prodajnog procesa ,,JA VAMA” i prevazilaženje primedbi

 • najbolji način predstavljanja proizvoda
 • K-P-K-O tehnika i grupni rad na K-P-K-O tehnici
 • upravljanje prigovorima
 • korišćenje S-S-S tehnike 

Modul 4.  Faza prodajnog procesa ,,ZATVARANJE PRODAJE” i  aktivnosti nakon rešavanja osnovne potrebe klijenta

 • tehnike zaključivanja posla uz saglasnost klijenta
 • čarobne rečenice
 • dodatne potrebe
 • cross selling
 • preporuke

Kome je seminar namenjen?
Seminar je namenjen svima koji rade u direktnoj komunikaciji sa klijentima i plasiraju proizvode, i imaju potrebu da njihovi kupci i klijenti što bolje prepoznaju sopstveni interes za saradnju sa njima.

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal, sertifikat D.R.Gilbert centra (podržan od UPPS-a)  i   mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Predavač: Dragiša Ristovski

Mesto održavanja: Prostorije D.R. Gilbert Centar Group-a, Ilirska 5, Beograd

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel:  011/ 404 2809