Kako unaprediti poslovanje razvojem intuicije i kreativnosti kod zaposlenih

Kako unaprediti poslovanje razvojem intuicije i kreativnosti kod zaposlenih

Info

i rezultati su posledica razvoja potencijala svakog čoveka

Ovladajte jedinstvenom metodologijom  za razvoj intuicije koja je lični kompas do vrhunskih rezultata  

Modul  1. Intuicija – kompas ka uspehu

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Značaj razvoja intuicije u savremenom poslovnom okruženju
 • Intuicija kao veština koja se razvija i doprinosi ličnom i profesionalnom uspehu
 • Fizički aspekt intuicije

Modu 2.  Sistemski pristup intuiciji

 • Tri kvaliteta intuicije, njihovo prepoznavanje i praćenje
 • Tri nivoa svesti , odakle dolaze pravi intuitivni uvidi i kako ih prepoznati
 • Tehnika „XYC“ privlačenja novih ideja i rešenja
 • Metodologija razvoja i primene intuitivne sposobnosti u različitim uslovima

Modul 3.  Intuicija kao važno „oružje“ za pregovore, prodaju i međuljudske odnose

 • Kako intuitivno prepoznati šanse i prepreke
 • Značaj intuicije za poslovne pregovore i njena primena
 • Intuitivan razvoj poslovnih mogućnosti i intuitivnost u kriznim situacijama
 • Intuitivni iskoraci u poslovanju i kreiranje novih mogućnosti

Modul 4. Intuitivnost &Kreativnost- dobitna kombinacija za napredovnje

 • Kreativnost kao sposobnost koja doprinosi razvoju i pojedinca i poslovanja
 • Kako razvijati autentičnost i originalnost kao nezamenljive faktore
 • Dnevni rituali za razvoj intuitivnosti i kreativnosti i njihova implementacija
 • Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra (podržan od UPPS-a)  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Predavač: Dragana Bačanek

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel:  011/ 404 2809