Kako efikasno neutralisati stres i povećati produktivnost

Kako efikasno neutralisati stres i povećati produktivnost

Info

Modul 1. Relaksacija – Oslobađanje od napetosti
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima seminara
– Značaj relaksacije u savremenom okruženju
– Energičnost vs. opuštenost
– Napetost i briga- bolest savremenog čoveka koja smanjuje mentalnu i radnu sposobnost

Modul 2. Sistemski pristup opuštanju
-Kako imati više energije i osećati se dobro tokom celog dana
– Prepoznavanje  nepotrebnog odliva energije i njena kontrola
– Tehnike osobađanja od mentalne napetosti
– 3 ključne tehnike koje opuštaju i revitalizuju ceo system

Modul 3. Promena pogleda na stress
-Stres- promena paradigme koja oslobađa
– Benefiti stresa i zašto je važno ne izbegavati stres
– Potreba za kontrolom koja parališe – tehnike opuštanja
– Kako biti opušten i negovati osećaj sigurnosti

Modul 4.  Elementi koji doprinose opuštenosti i efikasnosti
– Misao – strah- reakcija, ili kako se kretati ka uspehu uprkos strahu
– Vera u sebe i životni proces –kako do mirnog suočavanja sa preprekama
– Integritet kao važan faktor opuštenosti i bezbrižnosti
– Dnevni rituali i životni stil koji olakšava poslovanje u savremenom okruženju i kako ga implementirati
– Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Kako radimo?
Seminar je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra (podržan od UPPS-a)  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Predavač: Dragana Bačanek

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , 011/404 2809