Govorničke veštine u službi efikasne promocije ideja ili projekata

Govorničke veštine u službi efikasne promocije ideja ili projekata

Info

Modul 1. Kako kreurati pozitivna uverenja i povećati uticaj na slušaoce

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima seminara
 • Kako kreirati uverljiv nastup
 • 10 izvora moći i uticaja u komunikaciji sa publikom
 • Alati i tehnike za sistemski pristup pozitivnom uticaju

Modul 2. Kako uspešno prezentovati projekat ili ideju

 • Kako da publika prepozna koristi od ideje
 • Efikasne tehnike prezentovanja
 • Šta sve sačinjava efikasnu prezentaciju
 • Razvijanje govorničkih veština

Modul 3. Kako uspešno usmeravati tok prezentacije

 • Efikasne tehnike za animiranje i uključivanje publike
 • Kako uspešno odgovoriti na prigovore ili sugestije
 • Preporuke za uspešno usmeravanje prezentacije
 • Reči koje motivišu slušaoce

Modul 4. Kako postati efikasan govornik

 • Veštine dobrih govornika
 • Trema i ostale kočnice uspešnom javnom nastupu
 • Tehnike veštih govornika
 • Kako efikasno započeti i završiti prezentaciju ideje ili projekta
 • Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Kako radimo?
Seminar je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra (podržan od UPPS-a)  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Predavač: Dragiša Ristovski

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel:  011/402 46 70 lok.306