Finansijska inteligencija menadžera

Finansijska inteligencija menadžera

Info

Ovaj seminar će probuditi svest o tome koliko je protok novca za jednu firmu važan element i namenjen je pre svega polaznicima kojima ekonomija nije osnovno obrazovanje. Upoznaće se sa ključnim elementima poslovnih finansija, naučiti da maksimizuju vrednost svog preduzeća, saznaće kada i koliko mogu da se zadužuju, koje su osnove finansijskog planiranja i izveštavanja, i proces izrade studije opravdanosti. Pre svega, naučiće kako da tumače osnovne finansijske izveštaje u svhu boljeg praćenja i planiranja poslovanja.

Tematske oblasti:

– Značaj finansijske inteligencije u savremenom poslovanju
– Pojam finansijske inteligencije
– Bilans stanja
– Bilans uspeha
– Izveštaj o tokovima gotovine
– Upotreba finansijskih pokazatelja (profitabilnosti, investicija)
– Primenjena finansijska inteligencija u svakodnevnom poslovanju privrednog subjekta

Kako radimo?

Seminar je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem.

Predavač: Dr Lidija Barjaktarović

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel: 011/404 2809