Akvizicija novih kupaca – Kako ih uspešno privući

Akvizicija novih kupaca – Kako ih uspešno privući

Info

„Ništa ne možemo prodati, ako nemamo kome prodati!“

Modul 1 – Kako povećati uticaj na kupce i tržište?
– Predstavljanje agende I ciljeva obuke
– Gde se nalaze novi kupci?
– Povećanje uticaja na kupce I tržište primenom adekvatnih tehnika
– Kvalifikacija potencijalnih kupaca

Modul 2 – Gde se nalaze naši novi kupci?
– Zašto je potreba za novim kupcima neomiljena aktivnost prodavaca?
– Tehnike akvizicije novih kupaca
– Predpristup u prodaji
– 17 različitih pravila networking-a

Modul 3 –Kako efikasno zakazati sastanak putem telefona?
– Pravila telefonske komunikacije
– Probijanje do donosioca odluke
– Tehnike zakazivanja sastanka
– Zamke prilikom zakazivanja sastanka I kako ih otkloniti

Modul 4 – Kako supešno voditi prodajni razgovor sa novim kupcima
– Uspostavljanje početne komunikacije
– 4 koraka u procesu kvalifikacije kupaca
– Upravljanje prodajnim razgovorom
– Harizma kao efikasan način privlačenja kupaca
– Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Kome je seminar namenjen?
Predstavnicima prodaje, menadžerima prodaje, referentima prodaje, komercijalistima i svima onima koji su svesni činjenice da su svakoj firmi potrebni novi kljijenti.

Kako radimo?
Seminar je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal, sertifikat D.R.Gilbert centra (podržan od UPPS-a),  mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Predavač: Dragiša Ristovski

Mesto održavanja: Prostorije D.R. Gilbert Centar Group-a, Hotel Mona Plaza Cara Uroša 62 – 64, Beograd

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. 

Više informacija na email office@drgilbert-centar.com ili tel. 011/402 46 70 lok 306