Akvizicija novih klijenata u bankarskom sektoru i održavanje odnosa sa postojećim

Akvizicija novih klijenata u bankarskom sektoru i održavanje odnosa sa postojećim

Info

Modul 1 – Kako povećati uticaj na tržište i klijente?

 • Predstavljanje agende i ciljeva seminara
 • Pronalaženje ključnih motiva za posao prodaje
 • 10 dokazanih izvora uticaja i moći
 • Praktična primena 10 izvora uticaja u prodaji i pregovaranju

Modul 2 – Akvizicija novih klijenata

 • Tehnike akvizicije novih klijenata
 • Tehnike zakazivanja sastanaka putem telefona
 • Probijanje do donosioca odluke
 • Pravila telefonske komunikacije ( Kako efikasno voditi razgovor putem telefona)

Modul 3 – Upravljanje prodajnim razgovorom i prodajnim procesom

 • Moć prvog utiska i uspostavljanje mosta poverenja
 • 4 koraka u procesu kvalifikacije klijenata
 • Pitanja koja gađaju u „centar“ klijentovih potreba (Veština postavljanja pitanja)
 • Upotreba K-P-K-O tehnike (karakteristika-prednost-korist-osećaj)

Modul 4  – Upravljanje postprodajom

 • Uspešnost postprodaje zahteva stvaranje kvalitetnih odnosa
 • Elementi postprodaje
 • Tehnike postproadajnog procesa
 • Težnja ka vrhunskoj usluzi
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Kako radimo?
Seminar je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse.

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal,sertifikat D.R. Gilbert centra  i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Predavač: Dragiša Ristovski

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija:  office@drgilbert-centar.com  , tel: 011 402 46 70 lok.306