Bankarski sektor

Liderske veštine i vođenje timova u bankarskom sektoru

2814

0

Modul 1 – Kako stvoriti bolju pretpostavku za efikasno obavljanje menadžerskog posla? Uloga i funkcije lidera/menadžera (Branch Manager-a) – Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke – Ključni izazovi u poslu menadžera – Karakteristike i osobine dobrog menadžera – Zadaci menadžera – Kako emocionalna inteligencija (EQ) utiče na rezultate rada menadžera Modul 2 – Kako pokrenuti […]
Saznaj više
Unapređenje pregovaračkih veština u bankarskom sektoru

2440

0

Modul  1. Kako efikasno voditi pregovarački proces Predstavljanje ciljeva i agende obuke Značaj pregovaranja u savremenom bankarskom poslovanju Priprema za pregovarački proces Pet osnovnih faza u pregovaračkom procesu Zona poklopljenih interesa klijenta i banke Modul 2. Tehnike i strategije u pregovaranju Najefikasnije pregovaračke tehnike Potencijalne zamke u pregovaračkom procesu Preporuke za uspešno pregovaranje Prilagođavanje pregovaračke […]
Saznaj više
Akvizicija novih klijenata u bankarskom sektoru i održavanje odnosa sa postojećim

5570

0

Modul 1 – Kako povećati uticaj na tržište i klijente? Predstavljanje agende i ciljeva seminara Pronalaženje ključnih motiva za posao prodaje 10 dokazanih izvora uticaja i moći Praktična primena 10 izvora uticaja u prodaji i pregovaranju Modul 2 – Akvizicija novih klijenata Tehnike akvizicije novih klijenata Tehnike zakazivanja sastanaka putem telefona Probijanje do donosioca odluke […]
Saznaj više
Upravljanje prodajnim procesom i unapređenje prodaje u bankarskom sektoru

3423

0

Modul 1  – Savremeni trendovi u prodaji bankarskih proizvoda Predstavljanje obuke i upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke Šta se promenilo u načinu prodaje Izazovi u prodaji u bankarskom sektoru Šta sve utiče na klijenta i krajnje rezultate prodaje Modul 2 – Kako efikasno kreirati prodajni pristup shodno specifičnostima klijenta Najefikasniji alati za brzu procenu […]
Saznaj više
Kako unaprediti prodaju u bankarskom sektoru

3310

0

Modul 1 – Doprinos prodaje savremenom poslovanju Predstavljanje agende i ciljeva obuke Izgradnja prodajnog stava koji daje vrhunske rezultate Uveravanje kao efikasniji pristup od ubeđivanja klijenata Upoznavanje sa 10 izvora moći i uticaja Kako izvori uticaja pozitivno deluju na efekte uverljive komunikacije u realnim prodajnim situacijama Vežba 1 Modul 2 – Kako efikasno prilagoditi prodajni […]
Saznaj više

Prikazuje 1-5 od ukupno 5