Seminari i obuke

Jedna mudra izreka kaže da jedino što ne mogu da nam nikad oduzmu, jeste znanje!

U procesu globalizacije i apsolutne liberalizacije tržišta, sa pojavom hiperprodukcije I ogromne konkurencije u svim oblastima poslovanja, tržišna utakmica je postala prava “arena”. Hteli mi to ili ne, svi mi ulazimo u “arenu”  a iz nje kao pobednici izlaze samo oni koji imaju najbolji odnos znanja i praktičnih veština. Proverite zašto je kroz seminare, obuke i treninge D.R. Gilbert centra, do sada prošlo više od 50000 polaznika.

OTVORENI SEMINARI

Kome su namenjeni otvoreni seminari?

  • Pojedincima iz kompanija
  • Preduzećima koja imaju manji broj zaposlenih
  • Kompanijama koje žele da edukuju samo pojedince ili manji broj zaposlenih
  • Pojedincima koji napreduju u karijeri

IN HOUSE SEMINARI, OBUKE I PREDAVANJA

Zašto preporučujemo in house seminare, obuke i predavanja?

– Za više učesnika iz jedne kompanije in house obuke su rentabilnije i pružaju mogućnost da veći broj polaznika prođe obuku.
– Obuke su prilagođene vašim zahtevima i potrebama.
– Primeri iz prakse su prilagođeni specifičnostima vašeg poslovanja i branše kojoj pripadate.
– Vrši se priprema za obuku kroz razumevanje i analizu potreba u kompaniji
– Po završetku obuke, dobijate konkretne preporuke za poboljšanje poslovanja u željenom segmentu
– Obuke mogu trajati jedan i više dana u zavisnosti od vaših želja i potreba
– Termine je moguće izabrati u skladu sa slobodnim terminima koji su nam na raspolaganju
– Veličina grupe može biti različita:
– idealna od 08-12 učesnika
– optimalna od 12-15 učesnika
– prihvatljiva od 15-25 učesnika
– In house obuke možete održati u našim prostorijama, vašoj kompaniji ili u nekom od kongresnih centara po vašem izboru