Rezervacioni list za učesnike seminara

Naziv seminara (obavezno)

Ime i prezime učesnika (obavezno)

Pozicija u firmi

Kontakt telefon (obavezno)

Lični email (obavezno)

Pun naziv firme

Sedište firme (ulica i mesto)

PIB

Matični broj firme

Način plaćanja

Telefon računovodstva

Email računovodstva

Dan firme

Napomena