Reference za bankarski sektor

Referentna lista bankarskog sektora

Naziv usluge Naziv klijenta Godina
Kako unaprediti prodaju finansijsjih proizvoda (2 trening dana) USAID Makedonija – Veles Januar, 2017
Veština prodaje u bankarskom sektoru (2 trening dana) NLB Banka a.d. Banja Luka Decembar, 2016
Liderske veštine za top i middle management (1 trening dana) Sberbank BiH Novembar, 2016
Upravljanje prodajnim procesom i unapređenje prodaje u bankarskom sektoru (1 trening dan) Sberbank BiH Oktobar, 2016
Kako uspešno voditi prodajni proces u radu sa preduzetnicima i malim preduzećima u bankarskom sektoru

(6 trening dana)

OTP Banka Septembar, 2016
Telefonska komunikacija I prodaja (6 trening dana) Erste bank, Srbija

U organizaciji Mokrogorske škole

Menadžmenta

Jun, 2016.
Kako uspešno voditi prodajni proces u radu sa preduzetnicima i malim preduzećima u bankarskom sektoru

(4 trening dana)

OTP Banka Jun, 2016.
Upravljanje prodajnim procesom i unapređenje prodaje u bankarskom sektoru (1 trening dan) Sberbank BiH April, 2016.
Kako da povećate prodaju koristeći Internet i društvene mreže ( 1 trening dan) Raiffeisen bank Januar, 2016
Kako unaprediti prodajne i pregovaračke performanse zaposlenih u bankarskom sektoru (2 trening dana) OTP Banka, Srbija Oktobar, 2015
Unapređenje menadžerskih veština regionalnih direktora prodaje u domenu rada sa stanovništvom i privredom. (2 trening dana) OTP Banka, Srbija Jul ,2015
Uspešna prodaja retail klijentima – prodaja koju obavljaju zaposleni na poziciji teller-a

(17 trening dana)

Alpha banka, Srbija April, maj 2015
Uspešna prodaja u bankarskom sektoru (8 trening dana) Euro bank EFG, Srbija

U organizaciji Mokrogorske škole

Menadžmenta

Oktobar, novembar

2014

Obuka za bankarske službenike koji rade na poziciji Floor Manager-a (1 trening dan) ProCredit bank, Srbija Jul, 2014
Telefonska komunikacija I prodaja (6 trening dana) Erste bank, Srbija

U organizaciji Mokrogorske škole

Menadžmenta

Jul, 2014
Upravljanje prodajnim procesom I prodajnim timom za brunch menadžere (22 trening dana) Alpha banka, Srbija Maj – jun

2014

Uspešna prodaja business klijentima u bankarskom sektoru (8 trening dana) Alpha banka, Srbija April- maj 2014
Uspešna prodaja „retail“ klijentima u bankarskom sektoru (32 trening dana) Alpha banka, Srbija Mart.

2014.

Prodajni proces u radu sa korporativnim klijentima (2 trening dana) Erste bank, Srbija

U organizaciji Mokrogorske škole

Menadžmenta

Mart,

2014

Prodajni proces u radu sa korporativnim klijentima (4 trening dana) Alpha banka, Srbija Februar

2014.

Telefonska komunikacija i prodaja (1 trening dan) Piraeus bank, Srbija Februar

2014.

Veština pregovaranja za agro business

službenike (2 trening dana)

ProCredit bank, Srbija Decembar

2013

Telefonska komunikacija i prodaja u

bankarskom sektoru ( 2 trening dana)

Erste bank, Srbija

U organizaciji Mokrogorske škole

Menadžmenta

Decembar

2013

Unapređenje komunikacijskih veština u prodajnom i pregovaračkom procesu
za izvršni odbor
(2 trening dana)
ProCredit bank, Srbija Novembar
2013
Veštine pregovaranja za BCA small i very small (3 treninga) ProCredit bank, Srbija Novembar 2013
Tehnike prodaje i prodajni pristup putem telefona za bankarski sektor Alpha banka, Srbija Novembar 2013
Telefonska komunikacija i prodaja u bankarskom sektoru za službenike u radu sa fizičkim licima (2 treninga) Erste bank, Srbija

U organizaciji Mokrogorske škole

Menadžmenta

Novembar 2013
Veština prodaje prema SFE projektu

za sellere, Direktore regionalnih filijala,

Direktore filijala i Rukovodioce

ekspozitura. (5 dvodnevnih treninga tj.

10 trening dana )

Hypo Alpe-Adria-Bank, Srbija Septembar 2013

Veština pregovaranja

( 2 trening dana)

Eurobank EFG, Srbija

U organizaciji Mokrogorske škole

Menadžmenta

Septembar 2013
Prodaja bankarskih proizvoda

(4 trening dana)

ProCredit bank, Srbija Septembar

2013.

Unapređenje prodajnih performansi

(2 trening dana)

Erste bank, Beograd

U organizaciji Mokrogorske škole

menadžmenta

Jun 2013
Savetodavna prodaja za lične

bakare I kreditne referente (2

trening dana)

NLB Razvojna banka Banja Luka Jun 2013
Veština prodaje u radu sa magnifica (VIP)

klijentima ( 7 trening dana)

Banca Intesa, Srbija April,maj, 2013
Veština prodaje kao proces

unapređenja poslovanja i povećanja

broja klijenata (4 trening dana)

Komercijalna banka Srbija Mart.2013.

Feb. 2013.

Kako povećati pozitivan uticaj na klijente sa ciljem poboljšanja prodaje u bankarskom sektoru? Za savetnike i supervizore (2 trening dana)

Union Banka (Bosna i Hercegovina) Februar 2013
Veština prodaje kao proces unapređenja poslovanja i povećanja broja klijenata (4 trening dana) Banca Intesa, Srbija Nov. -Dec. 2012.
Prodaja bankarskih proizvoda i Upravljanje prioritetima – koji su moji fokusi i ciljevi?

(7 trening dana)

ProCredit bank, Srbija Nov. – dec. 2012.
Kako povećati pozitivan uticaj na kljente sa ciljem stavranja dugoročnih partnerskih odnosa

(1 trening dan)

Banca Intesa, Srbija Nov. 2012
Liderske veštine i vođenje timova za direktore filijala i regionalne direktore (4 trening dana) ProCredit bank, Srbija Nov.2012.
Veština prodaje kao proces unapređenja poslovanja i povećanja broja klijenata (8 trening dana) MKF EKI (Bosna i Hercegovina)

Sep-nov. 2012.
Uspešna komunikacija sa klijentima u kašnjenju (naplata potraživanja) 3 trening dana ProCredit bank, Srbija Okt. 2012.
Prodaja bankarskih proizvoda (4 trening dana)

Poštanska štedionica, Srbija Okt. 2012.
Prodaja bankarskih proizvoda za BCA small i BCA very small business

(8 trening dana)

ProCredit bank, Srbija Avg.-Sept. 2012.
Veština prodaje kao proces unapređenja poslovanja i povećanja broja klijenata u bankarskom sektoru za direktore filijala i ekspozitura (4 trening dana) ProCredit bank, Srbija Jul.2012.
Seminar za agro službenike – utvrđivanje i odgovor na potrebe klijenata – srednji i napredni nivo (3 trening dana) ProCredit bank, Srbija Maj – avg. 2012.
Kako povećati pozitivan uticaj na klijente sa ciljem poboljšanja prodaje u bankarskom sektoru? Za Front officers

(5 jednodnevnih treninga)

ProCredit bank, Srbija Apr. – maj 2012.
Veština prodaje kao proces unapređenja poslovanja i povećanja broja klijenata u bankarskom sektoru za Brunch managers (3 trening dana) ProCredit bank, Srbija Maj. 2012.
Kako povećati pozitivan uticaj na klijente sa ciljem poboljšanja prodaje u bankarskom sektoru? Za savetnike i supervizore – Osnovni i srednji nivo

(10 jednodnevnih treninga)

ProCredit bank, Srbija Feb. – apr. 2012.
Veština prodaje kao proces unapređenja poslovanja i povećanja broja klijenata u bankarskom sektoru (4 trening dana) Banca Intesa, Srbija Mart – april 2012.
Veština prodaje prema SFE projektu

za sellere, Direktore regionalnih filijala,

Direktore filijala i Rukovodioce

ekspozitura.

(22 dvodnevna treninga tj. 44 trening dana )

Hypo Alpe-Adria-Bank, Srbija Dec.2011. – feb.2012
Motivacija i komunikacija sa prodajnim timom (1 trening) regionalni direktori prodaje za rad sa stanovništvom Banca Intesa, Srbija Sept, 2011
Planiranje i postavljanje prioriteta (6 treninga) sektor msp za savetnike, specijaliste, dir. ekspozitura i regionalne dir. prodaje Banca Intesa, Srbija Jul, 2011
Akvizicija novih i održavanje odnosa sa postojećim klijentima (17 treninga) sektor msp za savetnike, specijaliste, dir. ekspozitura i regionalne dir. prodaje Banca Intesa, Srbija Feb. – maj

2011.

Efikasno upravljanje vremenom i stresom(17 treninga) sektor msp za savetnike, specijaliste, dir. ekspozitura i regionalne dir. prodaje Banca Intesa, Srbija Feb. – maj

2011.

Pregovaranje, komunikacija i odnosi sa klijentima (18 treninga) savetnici za rad sa privilegovanim klijentima i dir. ekspozitura Banca Intesa, Srbija Feb. – maj

2011.

Veštine prodaje i priprema za licenciranje agenata osiguranja

(2 treninga, 50 učesnika)

Credit Agricole Life, (osiguranje) Srbija April, 2010.
Osnovne veštine prodaje

(19 treninga) sektor msp za savetnike,

specijaliste i dir. ekspozitura

Banca Intesa, Srbija Jan. – nov.

2010.

Napredne veštine prodaje

(19 treninga) sektor msp za savetnike, specijaliste, dir. ekspozitura i regionalne dir. prodaje

Banca Intesa, Srbija Jan. – nov.

2010.

Liderske veštine za rukovodioce prodaje (5 treninga) za dir. ekspozitura i regionalne dir, prodaje Banca Intesa, Srbija Jan. – nov.

2010.