Dostignuća

 

D. R. GILBERT CENTAR GRUOP

KAKO JE POČELO?

13 GODINA NAKON PRVIH KORAKA

2004. godine, nakon višegodišnjeg iskustva u prodaji, kreiranju i izvođenju brojnih internih treninga, Dragiša Ristovski dolazi na ideju da iskreira treninge koji će imati širu primenu na tržištu, izvan poslovnog okruženja.

U tom periodu su osmišljene prve obuke čiji je primarni cilj bio da se brojne tehnike tzv. mekih poslovnih veština sa zapada „propuste kroz prizmu“ specifičnosti lokalnog mentaliteta i posebnosti u poslovanju Srbije i Ex Yu regiona .

Paralelno sa ovim aktivnostima je nastajala knjiga „Gube samo oni koji ne igraju“, čiji je primarni cilj bio da motiviše i pokrene ljude kojima je opalo samopouzdanje a samim tim i poslovne ambicije usled tranzicije.

U isto vreme je iskreiran i prvi edukativni program pod nazivom: „Prodaja kao univerzalna formula za poslovni uspeh“. Ubrzo zatim, koncept novih edukativnih treninga je ponuđen kompaniji u kojoj je Dragiša bio stalno zaposlen sa idejom da se razvije kao poseban, izolovan projekat. Iako je rukovodstvo u početku pozitivno reagovalo na novi projekat, ipak svojom inercijom nije pokazalo da istinski želi da stane iza tog programa.

Sličnu sudbinu je doživeo i rukopis knjige „Gube samo oni koji ne igraju“, koji je čekao skoro dve godine da bude objavljen. I napokon u februaru 2006. godine izlazi prva knjiga Dragiše Ristovskog, gore pomenuta, koja je objavljena pod pseudonimom D. R. Gilbert. Na opšte iznenađenje mnogih opreznih skeptika, knjiga „Gube samo oni koji ne igraju“ je bez ikakve reklame doživela svoje prvo doštampavanje nakon nešto više od dva meseca.

Podstaknut dobrom reakcijom tržišta na knjigu i osećajem da postoji velika potreba za sličnim idejama, obukama i knjigama, Dragiša Ristovski sa grupom (dokazanih praktičara) je osnovao neformalnu organizaciju „Omega tim“ koja je započela sa eksternim treninzima. Jedan od prvih treninga je realizovan u saradnji sa PR agencijom „Pragma“ za predstavnike prodaje lokalnih medija pod pokroviteljstvom Holandske organizacije za pomoć medijima „Press now“.

Nakon uspeha prve knjige 02. oktobra 2006. godine izlazi druga kniiga „Arena prodaje“ koja se vrlo brzo na tržištu nametnula kao praktičan udžbenik mnogih prodavaca, komercijalista i menadžera. I do danas je doživela više desetina doštampavanja. „Arena prodaje“ je praktično bila predhodnica rada agencije D. R. Gilbert Centra koja je osnovana 2. novembra 2006. godine. kao centar poslovnih veština.  Zanimljivo je istaći da je D. R. Gilbert Centar već u toku 2007. godine realizovao više od 40 treninga, predavanja i obuka a krajem godine izlazi i treća knjiga pod nazivom „Dobijaju samo oni koji igraju“.

Početkom 2008. godine uz podršku D. R. Gilbert Centra, a u želji da se profesija prodavac i sam značaj prodajnih veština podigne na viši nivo, grupa vrhunskih prodavaca i menadžera iz različitih branši je pokrenula prvo „Udruženje profesionalnih prodavaca Srbije“- UPPS. U toku 2008. godine D. R. Gilbert Centar je zabeležio evidentan rast broja trening dana, novih programa i ukupnog prometa u odnosu na prethodnu godinu.

Početkom 2009. godine izašla je 4. knjiga D. R. Gilberta „Lider je u vama“ na osnovu koje je nastao inovativni program liderskih veština pod nazivom „Vođa je u vama“ a krajem 2009. godine i peta knjiga „Prodajni ring“ koja je dobila odlične kritike od praktičara i od teoretičara prodaje i ostalih poslovnih veština.

U periodu 2009. i 2010. godine D. R. Gilbert Centar je realizovao nekoliko većih projekata edukacije za kompanije kao što su: Bosch, Peštan i Banka Intesa

2010. godine je osnovana nova agencija za konsalting i menadžment D. R. Gilbert Consulting čiji je primarni cilj da podrži sve intezivnije aktivnosti D. R. Gilbert Centra sa akcentom na organizovanje poslovnih događaja i otvorenih seminara. Kao potvrda uspešnog rada u septembru 2010. godine D. R. Gilbert Centar je dobio nagradu od Privredne komore Beograda za odlično iskreirane i izvedene programe poslovne edukacije.

Sam kraj 2010. obeležen je izlaskom šeste knjige po redu pod nazivom ,,Mapa uspeha“. A 2010. je ujedno bila i najplodnija godina u radu D. R. Gilbert Centra gde je zabeležen rast od 70% procenata u odnosu na prethodnu godinu

2011. godine D. R. Gilbert Centar je kreirao i uvrstio u programe treninga još 7 koncepcijski novih treninga a nastavljen je i kontinuiran rast u broju održanih treninga, seminara i predavanja.

U maju 2011. godine D. R. Gilbert Centar sklapa sporazum o zajedničkom nastupu sa Mokrogorskom školom menadžmenta na tržištu edukacije iz domena prodajnih i pregovaračkih veština. A u julu ugovor o prodaji prava za sve knjige D. R. Gilberta za Republiku Makedoniju, sa Maticom koja je najveća izdavačka kuća u Makedoniji. Trenutno su u toku pregovori o prevodima i izdanju još u nekoliko zemalja u regionu.

Septembar 2011. godine nam donosi i novu, sedmu po redu knjigu D. R. Gilberta pod nazivom „Veština uticaja“ čiji je prvi tiraž skoro rasprodat u pred prodaji.

Nešto pre svog petog rođendana 16. septembra 2011. D. R. Gilbert Centar postaje deo D. R. Gilbert Centar Group-a i počinje sa radom prva Akademija komercijalne komunikacije čiji je šestomesečni program kreiran i standardizovan od strane D. R. Gilbert Centra i D. R. Gilbert Consulting-a, a svoju podršku je dalo više od 15 konsultanskih kuća, konsultanata, trenera, udruženja kao i Privredna komora Beograda.

2012. godine izlazi 8. Knjiga D. R. Gilbert-a „Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine“ na osnovu koje je iskreiran nov koncept autorske obuke pod nazivom „Veština pregovaranja kao metod unapređenja poslovanja“. Ovaj program nailazi vrlo brzo na odlične reakcije tržišta i za godinu dana postaje najčešće izvođeni program u organizaciji D. R. Gilbert Centra. Te godine je održana 5. po redu i najveća promocija knjige sa više od 400 učesnika – u kampusu Ruđer Bošković. Takođe je nastavljena intenzivna saradnja sa mnogim klijentima među kojima sve više dominiraju klijenti iz bankarskog sektora. A ukupan broj klijenata koji su koristili usluge je veći od 400 firmi. U novembru Dragiša Ristovski dobija priznanje od Mokrogorske Škole Menadžmenta za izvrsnost kao najbolje ocenjen predavač. Polaznici prve generacije AKK su diplomirali, a upisana je i druga generacija AKK. U 2012. smo po prvi put organizovali i otvoreni seminar u Crnoj Gori u saradnji sa jadranskim sajmom Budva u okviru Međunarodnog sajma nameštaja.

 2013. godine, izlazi deveta knjiga „Kako postati efikasan menadžer prodaje“ koja dobija izuzetne kritike od menadžera i direktora prodaje koji konstatuju da je to prva knjiga o praktičnom prodajnom menadžmentu u regionu od domaćeg autora. D. R. Gilbert Centar širi svoje delovanje tako što kreće sa organizovanjem seminara u BiH i to u Banja Luci i Sarajevu. Za samo godinu dana u BiH je na otvorenim seminarima uzelo učešće više od 250 polaznika.

U maju mesecu je diplomirala II generacija AKK i upisana je treća sa unapređenim programom koji je proširen za pet novih modula. Urađeno je više projekata i obuka za bankarski sektor u zemlji i regionu tako da D. R. Gilbert Centar u svom referentnom listu poseduje više od 20 banaka i drugih finansijskih organizacija.

1. novembra je održana prva Konferencija prodajnih strategija u organizaciji D. R. Centar Group-a,  uz podršku agencije Alterna i Privredne komore Beograd. Na konferenciji je prisustvovalo više od 120 učesnika, a svoja iskustva su sa učesnicima podelili sedam predavača.

U decembru su svečano uručene diplome II i III generaciji AKK i upisana je IV generacija AKK.

2014. godine D. R. Gilbert Centar nastavlja sa brojnim obukama i projektima u bankarskom sektoru kao i sa svim ostalim branšama. Takođe uspešno realizuje nekoliko consulting projekata, nastavlja sa otvorenim treninzima u BiH i kreće sa razvijanjem novog tržišta u Makedoniji uz podršku edukativnog centra CEED. Uspešno završava IV generacija AKK i upisana je V generacija sa ponovo unapređenim i dopunjenim programom koji sada traje godinu dana.

U martu mesecu kreće sa radom I generacija Akademije menadžerskih veština (novo-osnovana akademija) AMV koja završava sa predavanjima do kraja 2014.

D. R. Gilbert Centar ostvaruje saradnju sa drugim makedonskim izdavačem „Kultura“ koja prevodi knjigu „Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine“

U novembru, održana je druga Konferencije prodajnih strategija KPS2.

Napravljena je softverska aplikacija Lyceum za merenje kompetencija

2015. godine Izdata je 10. knjiga „101 tehnika uticaja“ i ostvarena je po prvi put saradnja sa novom izdavačkom kućom Lagunom koja predstavlja regionalnog lidera u izdavaštvu.

U februaru sa Izdavačkom kućom Laguna održana je promocija nove knjige „101 tehnika uticaja“ u knjižari Delfi u SKC-u.

Prevedena je i izdata knjiga  „Veština uticaja“  na makedonskom jeziku u izdanju Izdavačke kuće „Kultura“

Napravljen je značajan iskorak na tržištu Bosne i Hercegovine i Makedonije

2016.godine iz štampe je izašla nova knjiga D.R. Gilberta „21 zašto i samo jedno kako“ u Izdanju Lagune

D.R. Gilbert centar group uvodi nove usluge upravljanja ljudskim resursima: HR Professional Solution

Uspostavljena je saradnja sa vodećom Crnogorskom HR kućom, koja je postala partner i predstavnik D.R. Gilbert centra na Crnogorskom tržištu.

2017. godine, na slovenački jezik je prevedena i izdata knjiga „Dobijaju svi oni koji igraju“ u saradnji sa Glavnim distributerom na Slovenačkom tržištu, Avrora.

Otvorena je izdavačka delatnost D.R. Gilbert books.

Iz štampe su izašle nove knjige „Dobar govor vredi više od 1000 slika“ i „Arena prodaje XXI veka“

Počeli sa organizacijama otvorenih seminara u Zagrebu.

Izdata je knjiga „Arena prodaje“ na engleskom jeziku.

Kreiran i održan novi program Akademije menadžerskih veština – napredni nivo.

Najuspešnija godina u poslovanju od osnivanja D.R. Gilbert centra.

2018 godine, u januaru je otvorena on line prodavnica knjiga za područije celog regiona.

 

 

GDE SMO SADA?

D. R. Gilbert Centar Group jedna od vodećih konsultanskih kuća sa autorskim programima prilagođenim regionu Ex Yu prostora sa akcentom na programe iz domena unapređenja prodajnih i pregovaračkih veština kao i motivacije prodajnog tima. Na našim seminarima su učestvovale kompanije i pojedinci iz svih država Ex Yugoslavije.

Do sada smo realizovali više od 3200 treninga, seminara, obuka i predavanja na kojima je prošlo više od 100 000 učesnika iz preko 1600 kompanija, 120.000 plasiranih knjiga.

U svojoj bazi konsultanata, predavača i trenera D. R. Gilbert Centar Group poseduje više od 20 dokazanih eksperata i praktičara sa kojima aktivno sarađuje.

Za 11 godina poslovanja smo samostalno organizovali preko 440 otvorenih (javnih) seminara i uzeli učešća kao organizatori, suorganizatori ili učesnici na više od 60 poslovnih događaja, foruma, sajmova, promocija i konferencija.

Takođe smo aktivno učestvovali u nekoliko humanitarnih akcija:

  • pomoć autističnoj deci iz dnevnog boravka u Mladenovcu.
  • pomoć deci ometenoj u razvoju sa Čukarice.
  • pomoć izgradnji sigurne kuće u Beogradu.
  • potpisan ugovor sa sigurnom kućom gde će deo prihoda od svih prodatih knjiga sledećih godinu dana ići ovoj instituciji.
  • novčana pomoć Dnevnom boravku deci sa posebnim potrebama opštine Čukarica
  • Novčana pomoć nastradalima od poplava.
  • Na donatorskoj večeri od prodaje knjiga skupljena su značajna sredstva za udruženje roditelja dece obolele od kancera „Čika Boca“

Poštovani klijenti, saradnici i prijatelji hvala Vam na ukazanom poverenju i želimo da Vam kažemo da je naš uspeh u stvari Vaš uspeh!!!

Hvala Vam još jednom na saradnji i velikoj pomoći i podršci!