O nama

D.R. Gilbert Centar Group doo je konsultantska kuća koja je osnovana sa ciljem da na što efikasniji način napravi spoj teorije i prakse. Naša primarna ideja je da kroz tematska predavanja, kurseve, seminare i simulacije konkretnih poslovnih situacija, izvršimo  edukaciju ili doobuku kadrova određenih kompanija, kao i samih pojedinaca.

Naša misija

Postojimo da pomažemo kompanijama i pojedincima da u potpunosti razviju svoj potencijal, da ih podstaknemo da konstantno rade na svom usavršavanju. Trudimo se da im na njihovom putu ka boljim rezultatima i višim ciljevima, pružimo konkretne alate u vidu dokazanih tehnika i modela dobre poslovne prakse.

Naša vizija

Pozitivna energija kao životni stil (interakcija) među ljudima i kompanijama. Uspešni pojedinci i uspešne kompanije za rezultat daju uspešno društvo. Verujemo da u budućnosti prave vrednosti i kvalitet moraju zameniti novac kao merilo moći u poslovanju.

Naše vrednosti

 

Klijenti – Naši klijenti su smisao i razlog našeg poslovanja. Trudimo se da im svaka saradnja sa nama donese unapređenje poslovanja. Da im priuštimo novu dozu entuzijazma i pozitivne energije sa ciljem da što lakše realizuju svoje poslovne vizije i ambicije. Mi imamo zajednički cilj, jer uspeh naših klijenata je ostvarenje naše vizije.

Zaposleni – Verujemo da je samo motivisana osoba produktivna osoba. Iz tih razloga su naši zaposleni naš najvažniji resurs. Mi smo skladna, posvećena celina, jedinstvo različitih veština i pogleda usmerenih ka zajedničkom cilju. Brinemo jedni o drugima, konstantno otvoreni za učenje i pre svega posvećeni uspehu svojih klijenata.

Partneri – Trudimo se da budemo pravi oslonac i pouzdan poslovni ,,saputnik“ svim našim partnerima.

Društvena zajednica – Svesni smo okruženja u kome živimo i činjenice da je mnogima potrebna pomoć i podrška. Iz tih razloga konstantno učestvujemo u različitim humanitarnim akcijama. Pojavljujemo se u ulozi donatora i sponzora kada god smo u mogućnosti. Trudimo se da brinemo o društvu i okolini u kojoj živimo i da predstavljamo pravi primer uspešne poslovne prakse.