Nova usluga D.R. Gilbert centra – HR Professional solution

Nova usluga D.R. Gilbert centra – HR Professional solution

D.R. gilbert centar je  razvio novi projekat „HR Professional Solution“ i time pružio dodatnu vrednost svojim klijentima kroz HR pakete usluga.

Usluga „HR Professional Solution“ osmišljena je tako da Vašoj kompaniji pruži punu i kontinuiranu uslugu upravljanja ljudskim resursuma a u zavisnosti od potrebe koje Vaša kompanija ima. Pružanjem rešenja u domenu ljudskih resursa imate priliku da povećate produktivnost zaposlenih, povećate zadovoljstvo i motivaciju zaposlenih i na kraju povećate zadovoljstvo svojih klijenata.

više informacija na http://www.hrsolutiondrgilbert.com/ 

Administrator