Lyceum – testiranje

Lyceum logo

 

 

Šta je Lyceum?

Lyceum je online servis (online platforma) koji omogućava merenje nivoa kompetentnosti zaposlenih koji rade na prodajnim i menadžerskim pozicijama. Merenje kompetentnosti vrši se posredno, putem situaciono baziranih online testova.

Kome je namenjen?

Lyceum je primarno namenjen velikim kompanijama, malim i srednjim preduzećima čiji poslovni uspeh zavisi od efektivnosti i kvaliteta sektora prodaje, prodajnih timova i zaposlenih prodavaca. Lyceum baza testnog materijala obuhvata maloprodaju (retail sales) i veleprodaju (business sales), tako da ga može koristiti svaka kompanija bez obzira na tip klijenata koje opslužuje. Takođe, Lyceum testiranja mogu koristiti pojedinci koji žele da saznaju u kojim aspektma svog profesionalnog ponašanja je potrebno da se unaprede.

Kako funkcioniše?

Lyceum funkcioniše tako što administrator sistema (neko iz HR-a ili sektora prodaje) izabere zaposlene koje želi da testira, nakon toga izabere tip testa koji želi da pošalje zaposlenima na polaganje i na kraju im pošalje poziv za testiranje. Zaposlenima će nakon toga email-om stići poziv za testiranje sa link-om na kome se nalazi njihov test i pristupnom šifrom za ulazak u test. U samom testu zaposleni će videti tekst praktične prodajne situacije i pitanja koja su usmerena na tu situaciju. Svaki test je vremenski ograničen što znači da će zaposleni u određenom vremenskom roku morati da pronađu najtačnije odgovore za situacije koje im test postavlja. Nakon rešavanja testa, sistem automatski generiše rezultate testiranja u obliku izveštaja, ti izveštaji su dostupni samo administratoru sistema koji ukoliko želi može da ih podeli sa zaposlenima.

Koje su njegove prednosti?

 • Korišćenje Lyceum sistema omogućava kompanijama da steknu uvid u kompetentost svojih prodavaca i prodajnih menadžera na brz, jednostavan i ekonomičan način.
 • Individualni izveštaji jasno govore koja ponašanja prodavaca i menadžera je potrebno zadržati a koja ponašanja je potrebno unaprediti. Dakle, svaki test identifikuje dobre aspekte profesionalnog ponašanja i aspekte koji zahtevaju unapređenje.
 • Zbog toga što je sistem zasnovan na internet tehnologiji testovima se može pristupiti sa bilo kog mesta koje ima internet konekciju.
 • Sama struktura testa i kontrolni sistemi u toku testiranja umanjuju mogućnost zloupotrebe i varanja na testu.
 • Lyceum omogućuje pregledne informacije o kompetentnosti na kompanijskom, sektorskom, regionalnom, timskom ili individualnom nivou, a sve to se skladišti na jednom mestu.

Na koji način se mogu koristiti informacije koje on pruža?

Informacije koje pruža Lyceum mogu pomoći kompanijama da:

 • U procesu selekcije novozaposlenih izaberu najbolje kandidate za pozicije u prodaji i srednjem menadžmentu.
 • Svoj novac investiraju u one treninge koji će na optimalan način doprineti poboljšanju prodajnog ponašanja njihovih zaposlenih.
 • Procene efekat održanih treninga i povećaju odgovornost/motivaciju za unapređenjem kod zaposlenih koji prisustvuju treninzima.
 • Struktuiraju svoje prodajne timove uparujući zaposlene čije se kompetencije nadopunjuju.
 • Aktivno upravljaju razvojem zaposlenih.

Informacije koje pruža Lyceum mogu pomoći pojedincima da:

 • Identifikuju oblasti budućeg razvoja.
 • Redovno mere nivo svoje kompetentnosti i na taj način se odgovorno profesionalno unapređuju.

Da li su nam ciljevi dovoljni?

Isplativost trening aktivnosti

Lyceum dodatna usluga

Proširi kontrolu – Biznis sesija

Proširi kontrolu – Izvanredno kupovno iskustvo

Proširi kontrolu – Profesionalnost

Proširi kontrolu – Razvoj zaposlenih u prodaji