Kontakt

ADRESA

Vojvode Savatija 36
11000 Beograd, Srbija

TELEFON

Tel +381 11 404 2809

EMAIL

office@drgilbert-centar.com
www.drgilbert-centar.com
Dragiša Ristovski
Managing Director
Ana Ristovski
Executive Director
Danica Bulut
financial officer & Lector
Dragana Manojlović Stanišić
Executive Manager D.R. Gilbert Books
Biljana Kostić Đorđević
Executive Manager Akademije poslovnih znanja i veština D.R. Gilbert
Slađana Pavlović
Office Assistant
Andrijana Aleksić Jevtić
Senior Consultant
Katarina Stamenković
Executive Director HR Professional Solution