Kontakt

ADRESA

Hotel Mona Plaza, III sprat, apartmani 306,307 i 308,
11000 Beograd, Srbija

TELEFON

Tel +381 11 402 4670 Lok. 306

EMAIL

office@drgilbert-centar.com
www.drgilbert-centar.com
Dragiša Ristovski
Generalni direktor grupe, biznis trener i ekspert biznis konsultant
Ana Ristovski
Izvršni direktor grupe
Katarina Stamenković
Izvršni direktor HR professional solution i HR expert
Nataša Stamenković
HR expert i partner HR Akademije
Dragana Manojlović Stanišić
Izvršni menadžer D.R. Gilbert books
Biljana Kostić Đorđević
Izvršni menadžer Akademije poslovnih znanja i veština D.R. Gilbert
Tamara Jokić
HR konsultant
Danica Bulut
Lektor
Smiljka Fišer
office koordinator
Anja Ostojić
HR asistent