Komentari čitalaca

Šta kažu naši čitaoci?

 

Kako postati efikasan menadzer-sajtKAKO POSTATI EFIKASAN MENADŽER PRODAJE

,,D.R. Gilbert nam ponovo daje, iz svog bogatog iskustva novu efikasnu mapu. Jednostavna je. Lako razumljiva. Laka za upotrebu kao i sve što je savršeno kreirano. Ova knjiga predstavlja pravu sinergiju koja znači da je celina koju smo dobili veća od zbira svih njenih delova. Stvaralački proces u kreativnom umu autora, uspeo je da se skoncentriše na suštinu menadžemnata u prodaji i da nam ga predstavi na prirodan način.
U poslovnom svetu pokušaji da se pronađu prečice na prirodnom putu rasta, mogu ostaviti nesagledive posledice. Ubedljivi govori, veštački osmesi, taktika bez strategije, razni spoljni uticaji odavno već gube svoju trku u poboljšanju produktivnosti sa ključnim faktorom na kome se zasniva savremena prodaja – poverenjem. Klijent je u savremenoj ekonomiji centralna ličnost i obasut je ponudama sa svih strana i sada više nego ikad ima mogućnost da bira. Iz tog razloga se sve manje za njega možemo boriti cenama i ustupcima jer tu postoje granice a sve veći akcenat danas stavljamo na vrhunsku uslugu.Efikasan menadžment je temelj vrhunskih rezultata koji dolaze kroz vrhunsku uslugu. Iz tog razloga toplo preporučujem svaku stranicu ove knjige.
Za sve godine trenerskog i konsultantskog rada u prodaji koje imam u svojoj karijeri,  saradnja sa D.R. Gilbert centrom i autorom ove knjige zauzima posebno mesto jer nas spajaju iste vrednosti od kojih je posvećenost klijentu – visoko na prvom mestu. Zajednički smo pružili ,,vrhunsku uslugu“  mnogim klijentima koji su istu implementirali u svoje poslovanje i poboljšali svoju produktivnost. Bez obzira što sa autorom knjige godinama sarađujem, uvek me iznenadi i moram vam reći da mu je to usplelo i sa ovom knjigom“ .

Darko Mirković
Konsultant i trener poslovnih veština
Vice president, Koncepti za Život

Kao što i sam Dragiša kaže: „Uveravanje je uvek delotvornije od ubeđivanja.“ Nakon čitanja knjige „Kako postati efikasan menadžer prodaje“ moram priznati da sam i uveren i ubeđen da je pomenuta knjiga odličan vodič za sve menadžere i direktore prodaje sa pravim praktičnim uputstvima. Takođe bih dodao da njena primena prevazilazi pomenutu ciljnu grupu jer smernice koje su date u knjizi mogu pomoći da unaprede rukovođenje, timski rad i motivaciju saradnika svih onih koji su na nekoj menadžerskoj – liderskoj poziciji. Posebno bih izdvojio poglavlja koja se tiču selekcije i regrutacije saradnika kao i njihove motivacije. Budući da uspeh nije tajna i privilegija manjine, već čitav sistem „utabanih staza“ i pravila poređanih po logičkom nizu, knjiga „Kako postati efikasan menadžer prodaje“ nam na putu do naših najboljih rezultata može biti odličan saputnik.

dr Dragan Trivan
Vlasnik kompanije PROTECTA GROUP iz Beograda

 

Autor, kao i u svojim prethodnim knjigama, tako i u ovoj, rukovodi se činjenicom da savremeni privredni tokovi nalaze svoje razvojne impulse u idejama i informacijama, a ne u obilju sirovina ili jeftinoj radnoj snazi, te da u takvom globalnom okruženju, bivaju uspešne one organizacije koje unutar sebe i prema okruženju razvijaju sposobnost da brzo uče i koriste raspoložive resurse kako bi stvorile inovativne proizvode, usluge i vrhunski efikasne menađere prodaje. Tako i dolazi do jednačine : da  u takvom društvu dominiraju „organizacije koje uče“ a potreba za obrazovanim, inventivnim menandžmentom raste. Očigledno, Dragiša razmišlja na novi način, ima kvalitativno drugačiji pristup u  obavljanju poslova i uspostavljanju odnosa na novim osnovama ( kao jedini put koji garantuje opstanak i obećava prosperitet).
U prvom poglavlju, veoma se jasno definiše savremeni menadžer kao osoba koja mora da zna kako organizovati i voditi inventivnu organizaciju ili njen deo, savremenu prodaju i kako upravljati ljudima u uslovima razvijene informacijske infrastrukture, globalnog tržišta i sve veće potrebe da se stalno uči i ovladava novim znanjem. Takođe praktično, veoma razumljivo objašnjava se jedna od aktuelnih definicija koja kaže da je: „Menadžer osoba odgovorna za praktičnu i izvođačku stranu znanja“ i jasno ukazuje na  kompetencije menadžera kao određeni skup znanja veština, stavova koje pojedinac treba da poseduje kako bi bio efikasan i produktivan.
Izneta je velika i bolna istina da mnoge edukacije (koje su dostupne na tržištu) ponekad ne uvažavaju  inteligenciju polaznika, tokom edukacije se svašta nešto radi, u okviru radionica se lepo igra… Kroz ovu a i druge Dragišine knjige, jasno se stavlja do znanja da trening i obuka pretstavljaju privilegiju, te da je pored glavnih ciljeva učenja i sticanja novih znanja, smisao treninga da se pomogne članovima tima da razumeju alternative i donose kvalitetne odluke vezane za njihov posao, tj. da se nauče i obuče kako da postupaju kao pravi tim, jer je to od presudnog značaja za uspešnost i efikasnost tima, a time i od presudnog značaja za uspeh kompanije
Drugo poglavlje je od neopisivog značaja. Jasno je da nije lako stvoriti i voditi dobar tim. Meni kao stručnjaku koji radi u timovima druge namene u drugačijim oblastima uvek je smetalo što se značaj i uloga tima stavlja u drugi plan i što se reč tim često poistovećuje sa bilo kakvom grupom ljudi. Dragiša jasno govori da postoji bitna razlika između timova i radnih grupa. U osnovi, svaki tim je radna grupa, a radna grupa postaje tim tek onda kada se organizuje tako da uspešno ispunjava svrhu postojanja. Takođe podvlači da vođa tima se ne određuje ni dekretom ni odlukom, talentovani ljudi uz lično iskustvo, dobro osmišljenu edukaciju ispoljiće veštinu poklanjanja pažnje, raspoloženje, razumevanje i poverenje, veštinu praćenja, veštinu prepoznavanja sadržaja. Ova knjiga može služiti kao vodič u tom smeru.
Na kraju želim da kažem da je D.R. Gilbert izuzetan čovek sa posebnom sposobnošću konstruktivnog razgovora, civilizovanog i tolerantnog reagovanja na tuđe stavove, sposoban i voljan da pruži podršku saradnicima, prepozna interese i dostignuća drugih.

Gordana Štetin
Rukovodilac “Dnevnog boravka” na Čukarici
Defektolog specijalista, RT psihotarapeut

Najnovija knjiga je logičan sled napretka autora i njegovih dela, od “Gube samo oni koji ne igraju” preko “Mape uspeha” do danas, koji ga svrstava među najvrsnije pisce i najpitkije pisane reči na temu Prodaje u nas.
Ukoliko želimo da postanemo ili da stvorimo efikasnog menadžera prodaje moramo eliminisati gubitke u: samom procesu i Metodu prodaje; personalnim gubicima Menadžera i njegovog tima kao radne snage; proizvoda i Materijala koji prodaje, kupovnih potreba i kupaca; Mašineriji (Prodajni ring i Prodajna arena) prodaje kroz strateške ciljeve organizacije, suštinsku ulogu prodaje i vremensku dinamiku.
Mogu preporučiti ovu knjigu za čitanje svakome od nas, za vreme radnog vremena ili u slobodno vreme, sa zajedničkom devizom i porukom da nema limita unapredjenjima koju nam je Dragiša na zanimljiv i kvalitetan način preneo.

Aleksandar Stamenković
Direktor direkcije za administraciju i upravljanje resursima
KBC Banka

 

Ispričaću vam priču „vodilju“ mog životnog uspeha:

Bila jedna grupa žabica… koje su se htele takmičiti. Htele su se popeti na vrlo visoku kulu ! Došlo je mnogo žaba da gledaju trku i daju podršku žabicama. Trka je počela… Ali… Niko od prisutnih nije verovao da će neka žabica uspeti doći do vrha kule. Klimali su glavama i govorili: Joj, to je vrlo naporno!!! Nikad neće uspeti!“ Ili…u tome nece uspeti jer je kula previsoka.. Žabice su počele zaostajati……osim jedne, koja je brzo puzila sve više i više… Gledaoci su vikali: „To je preteško!… Niko neće dospeti tako visoko!“ Jedna po jedna žabice su odustajale i okretale se natrag… Osim ove jedne koja je uporno  išla napred… Nije htela odustati! Na kraju je svaka odustala, osim ove jedne žabice, koja se sama i s velikim ambicijama popela na vrh kule! Ostale žabice, kao i gledaoci hteli su saznati kako je baš ona uspela uraditi ono što je za ostale bilo nemoguće. Jedan novinar je prišao žabici i zapitao je kako  je smogla toliko snage da izdrži do samoga vrha. Tada se pokazalo, da je… pobednička žabica bila GLUVA!!!
Pouka?
Nikad nemoj slušati one ljude koji su negativni i pesimistični pošto ti uzimaju najbolje čežnje i snove koje imaš u svojoj duši! Slušaj samo one koji imaju istu frekvencu misli i glasnih žica kao što je D.R.Gilbert i  neka oni budu tvoja vodilja na putu ka uspehu. Dragiša je rekao: „Lider je u vama“ ….prepoznala sam ga u sebi! Rekao je:“Gube samo oni koji ne igraju „….zaigrala sam i dobila! Ako kaže da treba da udjem u „Arenu prodaje“  – ući ću,  jer znam da će me ova knjiga naučiti KAKO POSTATI EFIKASAN MENADZER PRODAJE… i kako iz te Arene izaći kao pobednik! Zahvalna na svim njegovim „znakovima pored puta“.

Dr Vesna A. Ignjatović – Stojiljković
( Estetik centar Dr VAIS )

 

Svojom novom knjigom „Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine“, autor je u potpunosti opravdao  očekivanja čitalaca prethodnih knjiga, kao i moja lično. Neverovatnom lakoćom izražavanja, autor nas uvodi u svet primenljivih saveta, rešava nas dileme i pitanja koja su nam se činila nepremostivim. Ovu knjigu preporučujem kao neophodnu literaturu ne samo menadžerima prodaje, već i svakom čoveku koji ima viziju i cilj da postane uspešan. Uz entuzijazam i primenu principa iz knjige, svako može postati efikasan menadžer prodaje.

Nataša Stojković
CEO, Profit magazin

„Kako postati efikasan menadžer prodaje“ je za svakog ko želi da postane uspešan menadžer prodaje, kao i da unapredi svoje prodajne i menadžerske veštine. Dragiša je hrabro, na jedno mesto, prikupio sve ono što je neophodno da bi se stvorio efikasan prodajni tim. Knjiga je u skladu sa krilaticom da je „gladnog čoveka bolje naučiti kako da peca, nego ga nahraniti’ – i od srca je preporučujem.

Vladimir Marinković, CEO
Sunce Marinković d.o.o.

Ovo je izuzetna knjiga. Retke su ovako praktične i korisne knjige za prodaju, a posebno za menadžment prodaje. Autor je usvojio svetske standarde za pisanje ovog tipa literature, a onda te standarde upotrebio da napiše knjigu koja je bliska našoj kulturi i lokalnim  specifičnostima. Primeri su očigledno „naši“, kao i preneto iskustvo. Ovo je jedna od retkih knjiga iz ove oblasti koja je potpuno primenljiva na našim prostorima. Ova knjiga iz menadžmenta će biti veoma korisna menadžerima koji rade na ovim prostorima, čak i kada se ne bave prodajom.

dr Zoran Đorđević, dipl.inž.građ. PMP
Direktor, EUBuild d.o.o.

 

Ponekad možemo da steknemo utisak da ima više kniga o kuvanju i zdravoj ishrani, nego o menadžmentu prodaje. Da li je to zbog toga što mnogi misle da znaju sve o prodaji, ali ne i o kuvanju?  Svaki recept, pa i onaj o dobrom menadžemtu mora da sadrži prave proizvode, procese pripreme i ˝tajni sastojak˝-neku caku koja sve to čini izuzetnim.  U ovoj knjizi ćete naći mnogo dobrih recepata koji samo čekaju da budu primenjeni. I kao što kuvari moraju da imaju iskustvo u pripremi jela koja preporučuju, saveti iz ove knjige su doživljeni i primenjeni  mnogo puta pre publikovanja. I to je ono što knjigu čini izuzetnom.

Dobrica Stevanović
Direktor
HAHN+KOLB d.o.o.


Knjiga je veoma inspirativna i pročitao sam je u jednom danu. Preporučio bih je svima koji nemaju dovoljno iskustva i znanja kao lider u vođenju timova na tržištima koja su u padu ili stagnaciji. Knjiga može biti izuzetan prodajni priručnik za sve i daće Vam odgovore na mnoga pitanja u kojima se možete sresti već sutra na budućim poslovnim zadacima. U mnogim delovima knjige, prepoznao sam sebe, svoje saradnike kao i naše kupce. U knjizi možete saznati koje korake treba da sledite kako bi postali najproduktivniji menadžer prodaje. Veliki sam poštovalac knjiga D.R Gilberta, Dragiše Ristovskog i ova knjiga je ostavila na mene veliku impresiju i bilo mi je zadovoljstvo da je medju prvima pročitam. Ovom prilikom dajem svoju iskrenu preporuku za čitanje ove knjige jer Vam može unaprediti Vaš sutrašnji dan da budete efikasniji i produktivniji. Knjige i treninzi D.R Gilberta, Dragiše Ristovskog pomažu svima koji žele veći profit.

Bojan Mihajlović
Direktor prodaje Audi vozila
Autokomerc Centar Aerodrom

Knjiga koja objedinjuje mnoga znanja, napisana pitko sa ciljem da na jasan i jednostavan način raskrsti sa svim tipičnim balkanskim zabludama u tumačenju profesije menadžera prodaje. Obavezan je priručnik ne samo za menadžere, već i za sve ljude uključene u proces prodaje. Podsetiće vas na sopstvene greške kojima ćete se nasmejati, a što je mnogo važnije, uštedeće vam ogormno vreme  – jer na tacni, o, ne… zapravo, na švedskom stolu najkorisnijih saveta birate ono što ne znate, zadivljujuće lako i sa apsolutnom sigurnosšću da ste napravili najbolji izbor. Najveći značaj ove knjige je što jasno I precizno gađa pravo u metu, bez okolišanja. Tako znate da ste ujedno dobili kvalitetno znanje i uštedeli dragoceno vreme, koje danas predstavlja i novac i život, a pri tome je osećaj pobednički.

Aleksandar Ristovski
Direktor
INTER-Hermes Trade

Kada ljudima pričam o terminu USPEH, ja zaista prvo pomislim na D.R. Gilberta. To mogu slobodno da kažem jer ga godinama poznajem i ne mislim da glorifikujem njegove dobre osobine, već jednostavno smatram da je van svakog proseka i da je osuđen na uspeh. Uspeh je njegova prirodna sredina. Budući da imam  više od deset godina iskustva u menadžmentu i prodajnom menadžmentu i da sam „sažvakao“ obilje materijala u teoriji i praksi. Smatram da je knjiga „Kako postati efikasan menadžer prodaje“ jedno od najboljih praktičnih štiva rukovodiocima prodaje po principu pročitaj, nauči, prepiši i primeni. Čim knjiga izađe iz štampe postaje redovan predmet obrade na sastancima top menadžmenta u Lupo Group-aciji.

Draško Jovanović
Managing Director
Lupo Line, Lupo Line Health,
Lupo HomeLine, Lupo Marshall BiH

 

Ubeđen sam da će ovom knjigom Dragiša Ristovski ujediniti  sve one koji učestvuju u  procesu  prodaje: prodavce, supervizore, direktore prodaje…a verovatno i vlasnike firmi koje se bave prodajom. Sve na jednom mestu, jasno i interesantno –  neke će sigurno edukovati, neki će moći da se podsete mnogih situacija u vođenju prodajnih timova, a neki će biti u dilemi: da li da nastave da se bave prodajom ili da definitivno odustanu! Iskreno se nadam da će ova knjiga biti najčitanija i  najtraženija u odnosu na sve prethodne prodajne udžbenike sjajnog Dragiše Ristovskog, jer sam duboko ubeđen da je ovom knjigom Dragiša postigao pravi pogodak! Dragiša, samo napred, na pravom si prodajnom putu!

Srđan Mitić
Nacionalni TT menadžer
„PIRAMIDA 72“ D.O.O.

 Dragiša, smatram da je knjiga napisana sa dosta posvećenog vremena i veoma detaljno i pedantno. Na jednom mestu se mogu pronaći sve informacije koje su vezane za sve aktivnosti koje se tiču efikasnije uloge menadžera u procesima prodaje. Pogotovo je poglavlje networking-a bitno za način poslovanja kojim se bavi naša firma. Dobar deo sadržaja je poznat većini potencijalnih čitalaca, ali sistematizacija materijala u poglavlja i jednostavno, taksativno navođenje delova su više nego odličan alat za svakoga ko ili je, ili planira da uplovi u vode menadžera i lidera odgovornih za rad timova saradnika.

Dr Branislav Rajić
Area Manager
Forever Living Products Srbija

Vestina uticaja sajtVEŠTINA UTICAJA

Kako i sam Dragiša Ristovski, D. R. Gilbert kaže: „Sve je u životu prodaja!“  „Umete li da se ’prodate’?“ je zaista pravo pitanje za svakog poslovnog čoveka, pa i za ljude koji nisu direktno u biznisu. Ovaj podnaslov nove D.R. Gilbertove knjige nas podseća, ali i opominje da 21. vek pripada vremenu informacija, brzine i veštine. Ako ne umemo da predstavimo svoj najbolji proizvod, tj. sebe, u pravom svetlu – gubimo trku. Neki, možda ne spretniji i pametniji od nas, zauzeće naše mesto samo zato što su bolji prodavci.
Za uspeh nam je, pored formalnog obrazovanja, u današnjoj trci sve više potrebno neformalno, koje podrazumeva i skup komunikacijskih veština koje vode ka ovladavanju veštinom uticaja i uveravanja. Ako ovo primenimo i van poslovnog okruženja, ovladali smo značajnim oblikom socijalne inteligencije za uspešan, kvalitetan i srećan život.

Rukopis D.R. Gilberta nas upravo vodi ka ovladavanju ovim korisnim veštinama i u svakom od poglavlja otkriva nam tajne uspešnih prodavaca. Autor je u ovu knjigu ugradio svoje bogato umeće i praktično iskustvo veštine uveravanja. Kao takva, ova knjiga ima široku upotrebnu vrednost jer je pojam prodaje shvaćen na jedan širi, nekonvencionalan način kao veština prezentovanja sopstvenih kvaliteta i sposobnosti i zato može biti primenljiva i u privatnom i u poslovnim životu. Ona nam nudi veštine i znanja vezana za uspostavljanje kontakata, vođenje razgovora, privlačenje i održavanje pažnje za ono što radimo ili govorimo… Jednom rečiju – sve potrebne veštine kojima ćemo od prvog kontakta sebe predstaviti u najboljem svetlu.
Vrednost ove knjige je pre svega u njenoj praktičnosti i primenljivosti. Za svako teorijsko znanje u njoj je dat  primer i opis situacije u kojoj se svaki običan čovek može naći. Umesto nejasnih teorijskih znanja, D. R. Gilbert nudi iskustvene i proverene veštine čime otvara put i čitaocima koji prvi put zakoračuju u psihologiju uspeha. Zbog svega iznetog, smatram da rukopis autora Dragiše Ristovskog  i D. R. Gilberta ispunjava sve stručne, strukturalne i informativne zahteve za ovu vrstu izdanja i sa zadovoljstvom ga preporučujem.

R E C E N Z E N T:
Dr Dragan Trivan
profesor  Visoke strukovne škole
za preduzetništvo u Beogradu
i  potpredsednik Privredne komore Beograda

 

Prodaja je, u današnje vreme, zanimanje koje obuhvata kvalitetnu edukaciju, savladavanje čitavog niza načela i veština, kao i njihovu primenu u cilju postizanja što boljih rezultata. Serijom knjiga, Autor nudi štivo koje uspešno pokriva sve što je potrebno znati da bi se izvršila uspešna prodaja, zalažući se za aktivan stav, pruža niz zamisli, strategija i tehnika, kao i kontinuirano istraživanje koje je prilagođeno potrebama savremenog tempa i načina života. Nova knjiga je nastavak procesa kontinuirane promene i dogradnje tekućeg ponašanja, znanja i motivacije zainteresovanih za uspeh u ovom poslu, kako bi se poboljšala usklađenost između karakteristika prodavca i zahteva poslovanja u pravcu uspešne prodaje. Već pri pregledu sadržaja, jasno je da se ona sastoji od planskih programa načinjenih za usavršavanje ličnih radnih performansi (primenljivo i na grupne). Autor nastavlja sa poštovanjem načela jasnoće izlaganja koje zahteva razumljivost izražavanja, kratke rečenice, poznate riječi, jednostavno izražavanje misli i naravno prikladan raspored sadržaja. Ovakav tekst u potpunosti doprinosi usvajanju znanja, veština, niza načela (kao i njihovu primenu) potrebnih za uspešno izvođenje prodajnog postupka. Gilbert koristi mogućnosti upotrebe temeljnih psihičkih procesa u pravcu primene stečenih znanja, poboljšanja komunikacijskih veština sa ciljem poboljšanja prodajnih rezultata. Uči nas da namernim i osmišljenim pokušajima uticaja na stavove, vrijednosti, emocije i vjerovanja ostvarimo na kraju i uticaj na ponašanja ljudi koji su naša ciljna grupa.
On je šarmantno provokativan. Naravno da će nam otvoreno pitanje:  „Umete li da se prodajete?“  zagolicati znatiželju, sigurno pre nego da nas je pitao „umete li da verujete u sopstveni kvalitet i sopstvene sposobnosti (da bi i drugi u to poverovali)“. Mene lično fascinira što Gilbert svakom knjigom iznova, posredno i dalekosežno, utiče i na sve one kojima se prodajemo ili koji kupuju (proizvod, uslugu..) oslobađajući ih za samostalnu odluku za ispravan izbor i zagovaranje kvaliteta, i stav koji neće biti izmanipulisan, istovremeno razvijajući ispravnu sliku o načelima prodaje, težini tog posla, izazova i mogućnosti koje prodavci imaju.
Sa radošću preporučujem novu, naravno ne poslednju, energičnu i nadasve korisnu knjigu koja će nas naučiti da upoznavanjem ličnog komunikacijskog stila možemo spoznati bolje sebe, bolje se složiti s drugima i na taj način povećati mogućnost prepoznavanja i odgovore na stil komunikacije drugih ljudi.

Gordana Štetin
rukovodilac „Dnevnog boravka“ na Čukarici,
defektolog specijalista, 
RT psihoterapeut

 

Nova knjiga Dragiše Ristovskog već naslovom ukazuje na to da su u današnjem materijalnom svetu uticaj i prodaja nešto što nije samo stvar potreba nego i pitanje opstanka i egzistencije. Stvar koja je za mene bila posebno interesantna, a ističe onu humanističku crtu u njegovoj knjizi, odnosi se na pojam aktivnog slušanja. Aktivno slušanje je ne samo način ophođenja i ponašanja, nego i sama esencija socijalne inteligencije. Socijalna inteligencija je bogatstvo koje poseduje mali broj uspešnih, ali i omiljenih ljudi. Znati aktivno slušati druge danas je mnogo važnije od same prezentacije, to jest prodaje samog sebe. Krenimo od toga da ljudi sebe najbolje poznaju, a da druge ljude tek treba da upoznaju i shvate njihove želje i potrebe. Ukoliko neprestano samo sebe predstavljate i namećete isključivo svoje mišljenje i stavove, a pri tome ne spadate u onu malobrojnu grupu oratora koji plene svojom duhovitošću i lucidnošću, šanse da ostvarite simpatije ili naklonost u poslu i životu su vam minimalne. Pri svemu tome nikada ne treba zaboraviti da ogromna većina ljudi najviše na svetu ipak voli da čuje zvuk sopstvenog glasa.
Svojom knjigom Dragiša Ristovski nas podseća da pored tog nama omiljenog zvuka, postoji i mnoštvo drugih glasova koji su tamo negde i željno čekaju dan kada će ih konačno otkriti neki od nas.

Vlastimir Vuković
General Manager
Intesa Leasing Beograd

 

Čitanje ove knjige je najbolja investicija vremena koju možete načiniti. Sabrano iskustvo, ne samo autora, već i mnogih magova komunikacije i prodaje. Autor je Vuk Karadžić prodaje!

Dobrica Stevanović
direktor
HAHN+KOLB doo

 

Pre svega želim da čestitam Dragiši na  još jednoj fenomenalnoj knjizi, koju sam bukvalno „progutala“ . „Uticaj kao svakodnevna životna disciplina.“ Može se reći da je upravo ovo glavna poruka knjige. Biti uspešan kroz različite principe uticaja, naučiti da prodate sebe kao prioritet,  približavanje koncepta komercijalane prodaje je nešto  što je svakome od nas potrebno da naučimo ne samo kao alat da budemo uspešni u poslovnoj sferi nego i privatnoj nasih zivota.
Knjiga na vrlo jednostavan način dopire do čitaoca , prevashodno približava pojam prodaje svima nama, a iznad svega otkriva da smo svi na dnevnom  nivou zapravo igrači različitih prodajnih ringova. Odgovor na pitanje da li ćete iz ringa izaći kao pobednik leži upravo u ovoj knjizi. Kroz predstavljanje jednostavnih primera, jasno definisanih principa uticaja, autor nam definicijama prodajnih bolesti vrlo jasno ukazuje na prepreke na koje nailazimo u svakodnevnom zivotu, a kao najveću vrednost ove knjige istakla bih praktične savete kako da te prepreke prevaziđemo. U današnjem vremenu, kada je konkurencija jaka na svim tržištima,  nije više pitanje koliko vam je uspešan proizvod već koliko uspešno neko može pozitivno da utiče na svog sagovornika. Bilo da ste neko ko iza sebe ima godine iskustva u prodaji, ova knjiga vam može biti  praktičan priručnik da budete još bolji u tome što radite. Ukoliko ste neko ko tek počinje da se bavi prodajom, imate pozitivan stav i želite da budete uspešni u tome što radite, ova knjiga je pravi početak za vas.

Andrijana AleksiĆ
Head of Selection and Development Office
Human Resources Department
Banca Intesa ad Beograd

 

Nakon poslednje stranice ove knjige jedino o čemu razmišljam je da nam se čitav život zapravo svodi na uticaj. Uticaj na sebe i na druge. Svi to radimo, ali mali broj ljudi intenzivno razmišlja kako to radi, tj. da li postoji bolji, lakši i profesionalniji put. Dragiša je ponovo izvšio uticaj na mene svojom knjigom, a ja vršim uticaj na vas tako što je toplo preporučujem.

Darko Mirković
direktor regiona
Delta Generali Osiguranje

Autor ove knjige je uspeo da na jedan vešt i pragmatičan način utiče na čitaoce, postojeće i buduće prodavce, da počnu da  razmišljaju o prodaji proizvoda kroz „prodaju sebe“ kupcima. Uspeo je uveriti prodavce da je potrebno da prestanu sa ubeđivanjem sebe kako su dobri i centar sveta već da počnu da uveravaju klijente kako su oni njihova svrha postojanja i imanenta uspeha. Praktično štivo koje je autor knjige podelio sa čitaocima, opisano kroz principe i veštine uticaja, metaforički sažetim u prodajnim zapovestima, daju motiv čitaocima da se ne zadrže na prvoj strani knjige već da ni jedan pasus ne preskoče stremeći poslednjoj strani knjige.

Ivan Terzić
direktor prodaje
Peštan d.o.o Aranđelovac

 

Uživao sam čitajući novu knjigu D.R. Gilberta, i to u pravom trenutku, jer mi je bila potrebna dodatna doza pozitivne energije. Kako da  budemo „uticajni“, da shvatimo kako drugi pokušavaju da utiču na nas, da bolje upoznamo i shvatimo sebe i ljude oko nas da bi nam bilo bolje, da uvažavamo želje i potrebe drugih ljudi, a manipulaciju i obmanu isključimo…?! Hvala autoru na novim „iščitanim znakovima pored puta“ i podsećanju na stare, koji nam sigurno mogu pomoći da naše putovanje kroz život bude uspešno. Sasvim je jednostavno kako i šta treba da radimo u privatnom i poslovnom životu da bismo bili srećniji, zadovoljniji, ispunjeniji, uspešniji… Trebalo bi da što veći broj ljudi to shvati i dalje prenosi na svoje prijatelje, a i oni takođe. Do sledeće knjige. Sigurno dobijaju svi oni koji pročitaju knjige D. R. Gilberta.

Dejan Škrbić
direktor Odeljenja za upravljanje
prodajom malom biznisu
Banca Intesa ad Beograd

Najnovija knjiga autora je prava knjiga za poslovne ljude koji se bavi poslovima prodaje, menadžmenta, marketinga, rukovođenja i organizacije. I sam podnaslov „Umete li da se „prodate?“ govori o generalnoj veštini koja je neophodna u savremenom poslovanju – uticaju. Sa druge strane, autor je jedan od retkih koji je praksu pretočio u teoriju, ali ne suvoparnu i nerazuljivu običnom čitaocu, već nam je – kako početnicima, tako i iskusnima, profesionalcima i teoretičarima – male tajne velikih majstora približio na jednostavan i plastičan način, podržan rezultatima u praksi. Pored toga, principe uticaja koje detaljno objašnjava u svojoj knjizi trebalo bi što češće i što pre da počnete da primenjujete, kako bi ste se i sami uverili u ono o čemu se ovde govori.
Drago mi je što se, pored ovih principa, autor vratio svojim korenima, kao i korenima same prodaje i ponovo objašnjava pojmove uspešne komunikacije, bez koje se ne može zamisliti savremeno poslovanje.
Dakle, kao što i autor radi, moram naglasiti da ukoliko želite biti uspešni i poznati u poslu kojim se bavite neophodno je da pročitate ovu knjigu, a moja malenkost ne bi bila toliko uspešna u svom poslu da nije imala tu sreću da upozna autora, uči od njega i na kraju da sarađuje sa njim, na čemu sam mu veoma zahvalan.

Radomir Samčević
direktor
HT agencija

S obzirom na mojih petnaest godina iskustva u privredi, čitajući ovu knjigu često sam se zapitao zašto pre deset godina nije bilo ovakve litarature?! Sa puno manje nerazumevanja bih shvatao mnoge stvari koje su mi se dešavale, na mnoge bih bio pripremljeniji i sa manje neizvesnosti bih reagovao. Sa druge strane, znajući da me očekuje još duži period rada vrlo sam zadovoljan što sam imao priliku da je pročitam sada jer će mi u poslu, a i životu mnogo toga biti jasnije. Veliki broj praktičnih ilustaracija koje su objašnjene u knjizi vraća nas u svakodnevicu i čitajući analiziram svoje postupke u specifičnim situacijama. Razmišljam i pripremam sebe kakav stav ću imati u budućnosti. Očigledno je da se sve uči i da je  i u biznisu kao i u sportu svega 10% talenat, a sve ostalo rad. Sve dublje ulazeći u tekst knjige lagano sam razrešavao mnoge dileme koje sam imao, kako nešto uraditi, kojim putem krenuti, kakvu odluku doneti… Na kraju, potpuno mi je  jasno da je sve u mojim rukama i da prilagođavajući sebe mogu uspešno da hodam šumom konstantno vodeći računa o cilju.  A cilj je samo jedan – „da je klijent zadovoljan“. Potpuno je jasno da ako imamo cilj da nećemo zalutati u sve utabanijoj šumi puteva koji mogu ponekad da nas odvedu i na stranputicu. Divio sam se načinu kako je autor povezao svakodnevicu koja nam se dešava u kući, u autobusu, u prodavnici sa poslovnim situacijama…
Po meni, ova knjiga nam je još jednom potvrdila da moramo krenuti od sebe i da u svakoj situaciji treba da postavimo sebe u ulogu u kojoj gledamo druge. Ako sve aktivnosti radimo tako što ćemo analizirati sebe u ulozi druge strane, tada ćemo biti uvek korak ispred drugih i znaćemo šta je sledeći korak. Na kraju, mislim da je potrebno istaći da kao društvo moramo prihvatiti ideju koja se prožima ovom knjigom – moraš da daješ da bi dobijao. Mislim da se taj moto izbrisao iz normi ponašanja u našem društvu i nadam se da će svi koji pročitaju ovu knjigu imati to kao ideju vodilju za dobrobit svih.

 Željko Delić
direktor logistike
Delta Maxi Group

Čitajući knjigu Veština uticaja, nisam mogao da ne primetim metodologiju i sistematičnost koja je postala imanentna nota autora. Osvrnuo bih se na trenutak na principe uticaja, a pre svega na princip kompetencije i jedan lep primer mlade doktorke kao izvorni dokaz neprekidnog usavršavanja, obrazovanja i ulaganja u kadrove. Kako je politika ulaganja i usavršavanja u zaposlene veoma bitna za svaku kompaniju, ima jedna poslovica koja kaže: „Jedina gora stvar koja može da zadesi kompaniju od toga da ulažete u kadrove koji će otići od vas, jeste da ne ulažete u njih i da vam ostanu.“

Dragan Knežević
generalni direktor
Peštan BIH

 

Lični marketing predstavlja jedan od ključnih faktora uspeha. U ovom delu autor to posebno ističe i naglašava ostale neophodne elemente koji doprinose dugotrajnom uspehu. Kao i ostala dela autora, Veština uticaja je pisana praktično, dajući primere koji povezuju teoriju sa praksom. To je karakteristika pisaca koji potiču iz poslovnog sveta, koji znaju da cene čitaočevo vreme usmeravajući ga na najvažnije detalje. Ideje ne pomažu ako ne radimo na njima – autor nam je izdvojio najvažnije faktore za uspeh, a na nama je ostalo da odlučimo da li želimo biti uspešni ili ne.

Boban Vinić
direktor odeljenja prodaje
Piraeus Banka a.d. Beograd

Novu knjigu Veština uticaja D. R. Gilberta, pročitao sam sa velikim zadovoljstvom. Bez obzira na radno iskustvo koje imam, uvek se neke stvari i poslovi nakon nekog vremena  počnu odvijati po automatizmu i rutini koja, naravno, vodi u loš ili smanjen rezultat. Ova knjiga nas opominje i podseća kako da se vratimo na stare staze i profesionalne načine prodaje, prvo SEBE, pa onda i proizvoda ili usluge koje nudimo. Saradnja autora i LUPO GROUP traje dosta dugo, što je pravi dokaz primene ove knjige u praksi.

Mirko Vučijak
Managing Director
Lupo Group

Pronalaženje kvalitetnih ljudi u prodaji nije jednostavan posao. U današnjoj krizi, kada mnogo ljudi traži posao, mnogi se odlučuju da se oprobaju kao prodavci. I kada dobiju šansu i početnu edukaciju, jako brzo dolaze do stanja „ja sve znam“ i staju sa svojom edukacijom. Sa ovom novom knjigom dr Gilberta, svi mi koji se bavimo prodajom rešavamo dve stvari:

– obnavljamo gradivo i utvrđujemo dosadašnja iskustva u prodaji;

–          podsećamo se veština i principa koje su  nam donele rezultate u prodaji, ali smo počeli u nekim delovima da ih zaboravljamo i ne koristimo.

Kao i u prethodnim udžbenicima o prodaji, dr Gilbert nas na jednostavan i lako razumljiv način uvodi u procese bitne za razvoj prodaje. Toplo preporučujem svim kolegama koji rade u prodaji, a takođe i onima koji počinju da plove brodom zvanim PRODAJA. Imajte Veštinu prodaje uvek pri ruci,  i taj će brod ploviti stabilno i vešto zaobilaziti poslovne i životne bure.

                                                        Srđan Mitić

                   zamenik generalnog direktora,

 Prima Nova

Autor je svojom najnovijom knjigom još više „sazreo“ kao pisac i otišao dalje od samih tehnika prodaje, tako što se pozabavio njihovom praktičnom primenom na jednom višem (sofisticiranom) nivou.

Preporučiću ovu knjigu svim svojim kolegama koji su prodali sebe sebi. Autoru želim još mnogo novih, a za ljude u biznisu izuzetno korisnih knjiga.

          Draško Jovanović

direktor

Lupo Line

Posvećenost sa kojom je autor napisao Veštinu uticaja omogućuje svim čitaocima da obezbede održivost i povećanje svoje prodaje. Zahvaljujući svom bogatom iskustvu koje je stekao gradeći svoj uspeh u prodaji, Dragiša je u knjizi na pravi način pokazao kako se analizom i uticajem na kupca u prodajnom razgovoru postiže tzv. „školovani pogodak“.

Zoran Živanović

direktor filijale Jagodina

Wiener Städtiche osiguranja a.d.o. Beograd

Viena Insurance Group

 

 

 

MAPA USPEHA

Mapa uspeha me je „probudila“ i navela na razmišljanje o mom ličnom i poslovnom stavu. Ona je kombinacija saveta, primera i psiholoških aspekata koji u knjizi predstavljaju zaista jedinstven obrazac uspeha. Svaka čast na još jednom delu koje mi je otvorilo vrata da pogledam u sutra.

Marija Stojanović, Frame media

Nova knjiga Mapa uspeha DR Gilberta namenjena je, kako kaže autor, „svima koji žele da pobede“.
U ovoj knjizi DR Gilbert predstavlja svojim čitaocima efikasnu tehniku postavljanja ciljeva u 11 koraka. Svaki od ovih koraka opisan je u kratkom i sažetom uvodu, nakon čega sledi lista tzv. kontrolnih pitanja. Za razliku od mnogih knjiga o uspehu i lepim pričama o ostvarenju „američkog sna“ ova knjiga Vam daje algoritam za uspeh – jednostavan, pregledan i potpuno primenljiv.

mr Slađana Milošević, Mobilis doo


PRODAJNI RING

Brze i kratkoročne prodaje, iz ove poslovne perspektive, predstavljaju definitivnu prošlost. Tehnike prodaje su azbuka svakog uspešnog i pismenog prodavca. Takav prodavac je misionar i vizionar, poslovno metodološki potkovan, intelektualno jak. Njemu je svaki novi posao izazov – iz njega uči, empatičan je prema klijentima i kupcima, nosi u sebi i oko sebe širi dobar osećaj i neprocenjivu magiju privlačnosti…Prodavac koji želi da ima ovakve ili slične reference, kao Bukvar treba da izučava i čuva knjigu „Prodajni ring“.  Iskustvo i umeće vrhunskog stratega prodaje kao što je Dragiša Ristovski, nesumnjivo daju pečat kvaliteta ovakvom štivu.

Zoran Živanović, dipl. ing. saob.
Direktor filijale, Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd

 

Kada neko pogleda na korice ove knjige i pročita naslov PRODAJNI RING, pomisliće da će u njoj dobiti odgovore na pitanja – kako se boriti u jednom surovom poslu koji se zove prodaja. Kada uđete “dublje” u ovu knjigu videćete da se ne priča previše o surovosti (iako surovosti ima, uz opravdanje – a u kojoj sferi života nema neke surovosti !?)

Knjiga ne priča previše o surovosti, već o jednoj viteškoj utakmici u kojoj niko ne gubi – ni onaj ko pametno nešto nudi i prodaje, a ni onaj ko prodaje, jer je preduslov priče o prodaji da prodavac veruje u proizvod koji prodaje, a kupac ima početno uverenje da mu taj proizvod, ipak,  treba. Može se desiti da kupac u početku nije ni verovao da mu je proizvod potreban, pa tako prodavac postaje prosvetitelj i,  na neki način, dobija edukacionu crtu u svome radu. Šta je tu loše – da se i prodavac i kupac osećaju dobro posle prodaje ?Ring na kraju postaje poprište zadovoljnih, a ako u ring uđu dva prodavca, verovatnije je da će pobednik biti onaj – ko pročita ovu knjigu !

Aleksandar Parezanovic
Executive director
, eKapija.com d.o.o.

Dragiša,
Uživao sam čitajući Vašu knjigu „Prodajni ring“. Uspeli ste kao i do sada da sistematično, jasno i kratko sažmete i prikažete sve ono što je bitno u poslu prodaje tako da novi ljudi u ovom poslu mogu efikasno da shvate, prihvate i primene osnovne tehnike i postulate prodaje. Takođe i oni koji su već iskusni u ovom biznisu u ovoj knjizi će dobiti jedan odličan podsetnik kome će se stalno vraćati. Čitalac ove knjige oseća stalno sigurnu ruku na svom ramenu i poruku da nastavi napred u primeni saveta i rezultati onda neće izostati. Takođe i kada ne ide onako kako je predvideo – prodavac će uz vaše štivo imati uvek kome da se obrati sa novom dozom optimizma i da opet istrajno nastavi do svog konačnog uspeha.

Veliki pozdrav i samo nastavite tako,
Branko Đurić, Biznis konslutant

Bez obzira da li je neko pročitao autorovo prethodno remek-delo ,,Arena Prodaje“ pronaći će neopisivo zadovoljstvo u ovom najnovijem delu. Ne mozete a da ne priznate da je ovakvo delo jednostavno riznica ,kako ,,alata“, koje ako upotrebite na pravi način jednostavno sami obavljaju posao, tako i usmerene motivacije i stručnih saveta neophodnih za uspeh uopšte, a posebno u prodaji.

Danas, budući da se suočavamo sa jednim od navećih izazova u istoriji ove zemlje, procesom tranzicije, novu kljigu ,,Prodajni Ring“, trebalo bi da pročita gotovo svaki prodavac i svaki direktor prodaje. Milione ljudi muče razni problemi – nezaposlenost, neizvesnost i maglovita budućnost i gotovo svi razmišljaju taktički – od danas do sutra. Strategija bez taktike – dovešće vas do cilja ali će put biti dug, a taktika bez strategije je siguran put u propast. ,,Prodajni ring“ kroz jasnu strategiju uz taktičke poteze osvetljava put do vrahunskih raezultata. Na vama ostaje samo jedno: JUST DO IT.

Darko Mirković, Direktor
Eksterna Konsultantska Mreža, Delta Generali Osiguranje

U uslovima savremene ekonomije prodaja predstavlja pravo umeće, modernu veštinu 21. veka. Čitav svet je postao jedno globalno tržište sa nikad većom ponudom roba i usluga i čitavom armijom prodavaca. Svi smo bili u prilici da nešto prodajemo  i da se kroz sopstvenu profesiju lii u privatnom životu služimo principima prodaje. Na ovaj ili onaj nacin, čime god da se bavimo, mi uvek nešto prodajemo, bilo da je to sopstveno znanje, veštine ili roba. Zato je veština prodaje tehnika kojom se mora ovladati, a kojoj prethodi  učenje i trening.  Autor ove knjige na jasan i upečatljiv nacin predočava tajne uspešne prodaje, koja zavisi pre svega od rada na sebi, učenja i usvajanja novih tehnika, a ne, kako se verovalo, od pukog talenta i improvizacije.

Knjiga se pojavljuje u jeku svetske ekonomske krize, kada  mnoštvo kompanija  dolazi  do ivice bankrotstva, a milioni ljudi svakodnevo ostaju bez posla.  Imajući u vidu veliku nezaposlenost  ova knjiga predstavlja blago za svakog mladog čoveka koji namerava da ili zasnuje svoj biznis ili da se oproba u ulozi prodavca ili komercijaliste u nekoj kompaniji.  Tranziciona vremena donose“tranzicine gubitnike“, ljude kojima je potrebna pomoć da uz ovladavanje novim znanjima nadju svoje mesto u tržišnoj utakmici. Za njih je ova knjiga takodje od neprocenjivog značaja. U tom smislu nesporna je i društvena korist objavljivanja jedne ovakve publikacije.

 

Dragan Trivan,  Potpredsednik Privredne komore Beograda
Vlasnik kompanije PROTECTA GROUP

 

 

Autor D.R. Gilbert poznat je u širim poslovnim krugovima kao uspešni direktor prodaje I stručni konsultant u nekoliko kompanija iz oblasti prodaje, ali i kao izuzetno dinamičan, uverljiv, inspirativan predavač (naravno ne samo to). Sasvim logično i adekvatno usledilo je interesantno, orginalno a pre svega jasno i sasvim upotrebljivo pisanje knjiga.

I ova knjiga, kao I prethodne je orginalno zamišljena I efikasno realizovana. Poziv da napišem komentar za knjigu Prodajni ring izazvao je u meni osećanje počastvovanosti I polaskanosti. Čast je govoriti, među prvima, o knjizi  koja reprezentuje, za mene izuzetno važnu, poruku – nada I zadovoljstvo  leže u napornom radu čija posledica je neminovna mogućnost konstruktivnog poboljšanja individualnog života.
Poseban kvalitet, vrednost i upotrebljivost ogleda se u učenju negovanja dobronamernosti, topline I razumevanja kao i odbrana od nesigurnosti, podozrenja I panike.
Autor je u knjizi teorijski obradio značajnu temu koja je dobro praktično potkrepljena činjenicama, pa je mogu čitati I obrazovani laici, kao i stručnjaci koji se bave ovom problematikom. Knjiga će biti od potsticajnog značenja i praktičnih rešenja velikom broju ljudi koji su se već oprobali kao manje ili više uspečni ali i početnicima jer je pisana dobrim I čitljivim stilom i inspirativna je za sve one koji su zainterosovani da za svoj uspeh i zadovoljstvo preuzmu ličnu odgovornost. Usuđujem se reći da je napisana jedna od bazičnih knjiga u svojoj oblasti.
Ona je istovremeno I priručnik I udžbenik, bogato štivo oslonjeno na teoriju i kvalitetno iskustvo.

Gordana Štetin, Rukovodilac dnevnog boravka za decu ometenu u razvoju na Čukarici

Prodajni ring je ambiciozan nastavak Arene prodaje.
Sjajna obrada pripreme za prodaju. Nove tehnike prodaje prilagođene i primenljive u direktnoj prodaji. Wool firme treba da Vam zahvale na velikoj pomoći koju su dobile ovom knjigom. Samo nastavite sa pisanjem. Sa nestrpljenjem očekujemo Vaše nove knjige.

Draško Jovanović, Direktor Lupo Line

 

Mnogo je knjiga koje se bave pitanjima prodaje, razvoja i unapredjenja prodajnih vestina. „Prodajni ring“ je jedna od retkih koja nudi odgovore.

Elizabeta Stanimirov, Šef Kancelarije za prekogranicnu
saradnju sa Rumunijom, Ministarstvo finansija Republike Srbije

Sa zadovoljstvom sam pročitao Vašu novu knjigu PRODAJNI RING. Ona je vrlo uspešan nastavak ARENE PRODAJE. Kada ulazimo u ring (prodajni) mislimo da ulazimo spremni i da imamo jedini cilj da pobedimo. Ali ako stvarno želimo da nam na kraju sudija podigne ruku moramo da pročitamo ( još bolje savladamo)  Vaš „ PRODAJNI RING“.
Iskrene čestitke,

 

Vučijak Mirko,  Direktor i vlasnik Lupo Group i  Neva produkt

 

Prodajni ring je namenjen svima koji se bave prodajom, bez obzira na iskustvo i uspeh, ali pilagođen svima koji žele da se ostvare na poslovnom planu. U vremenu u kojem živimo, tranziciji koja nas je uhvatila nespremne, autor pomaže čitaocu da shvati kako prodavati, a u stvari nas uči kako da prodamo sebe, svoje ideje i svoj rad. Dragiša Ristovski je nastavio uspešno da prati svoju ideju vodilju od svoje prve knjige pa do ove, objašnjavajući tehnike prodaje i otkrivajući tajne iskusnih majstora ove veštine. Uspeo je i ovog puta da nam prikaže i približi ovaj zanat uz potrebne elemente komunikacije, načina razmišljanja ali i prepreka i poteškoća sa kojima se prodaja susreće, kao i načine na koje ih prevazići. Naslov ove knjige je mogao biti i Uputstvo za uspeh u prodaji, Priručnik za rad prodaje ili čak Knjiga stadarda rada prodaje. Siguran sam da će svako ko pročita ovu knjigu drugačije gledati na svet oko sebe i da će je imati u svojoj poslovnoj biblioteci.

Radomir Samčević, Konsultant i direktor HT agencije

 

LIDER JE U VAMA

Sve čestitke na jednoj odličnoj knjizi. Čitaocu se čini da je takvo štivo lako napisati jer se lako čita, ali samo mi koji pišemo znamo koliko je to teško i lepo 🙂
Ovo je četvrta knjiga D.R.Gilbert-a koju čitam. Ponovo pitka, tako jednostavna, a tako bogata. BRAVO Dragiša!

Slađana Milošević
Managing Director
Mobilis Ltd, Training and Consulting

Knjiga „Lider je u Vama“ za mene predstavlja potpuno iznenađenje, u najpozitivnijem svetlu, naravno. Mislim da pomaže da čitaoci, mladi, ambiciozni ljudi, otkriju koliko još skrivene snage i potencijala imaju. Možda će neko reći da su reči „Lider“ i „Vođa“ sinonimi,  ja ova dva termina ne vidim isto, jer Vođa može biti na toj poziciji, a da to nikako i ničime ne zaslužuje. Lider ste zato što ste prvi u poslu koji radite, predvodnik ideje i projekata, prvi u grupi ljudi. Lider ste zato što Vam ljudi veruju i srećni su da ispred njih stoji neko u čiju mentalnu snagu se uzdaju. Srbiji su potrebni Lideri, a ne Vođe, a ova knjiga je prava „tražilica“ onog dobrog u Vama, prosto ohrabruje da izbrišete sve svoje kočnice i hrabro se uhvatite u koštac sa problemima i – uspesima, koje takođe valja gajiti i održavati.
Pun pogodak.

Aleksandar Parezanović
izvršni direktor eKapija.com,
osnivač Srpske Asocijacije Menadžera

Ono što me uvijek u svim knjigama D.R.Gilberta zaista fascinira jeste kako neko može toliko pozitivnih emocija, energije i entuzijazma da prenese na list papira i čitaoca pokrene na akciju.
Knjiga „Lider je u vama “ je jedan hrabar korak i stepenica više u odnosu na predhodne tri fantastiče knjige iz oblasti prodaje.
Danas u modernom svijetu biznisa stvari se mijenjaju iz dana u dan velikom brzinom, brojne kompanije fantastično napreduju, ali brojne i propadaju, a većinu odgovornosti za uspon i pad snosi samo jedna osoba na vrhu LIDER.
Ako se ne mijenjamo, ne usavršavamo i nismo u koraku sa vremenom, zaista gubimo.
U knjizi „Lider je u vama “ autor nam zaista kroz sva poglavlja izuzetno dobro pokazuje onaj pravi put ka jednom uspješnom i savremenom lideru.
I ono što mi se jako dopalo na čemu je autor osvojio moju podršku u knjizi to je da su danas za svaku kompaniju kvalitetni ljudski resursi nešto najbitnije, ali ih treba uspješno voditi.
Kako? Pročitajte u narednim  stranicama…

Davor Kasapović
Gen.manager
Royal-Wool kompanije B i H

Jasna, precizna i nepretenciozna, pomaže nam da u sebi prepoznamo vođu, ali nas i kao vođe podučava toj veštini.
Prepoznatljiv stil iskusnog autora oslikava svaku stranicu i daje nam mogućnost da sa lakoćom „upijamo“ svaki segment njenog sadržaja, a pri tom jasno daje do znanja da lideru nije dozvoljena prosečnost.
Jedna je od nekolicine knjiga koju bi svaki (uspešni) poslovni čovek trebalo da ima u svojoj riznici.

Zoran Živanović, dipl. ing. saob.
Direktor filijale Jagodina
Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd
Vienna Insurance Group

Uspeh autora ove knjige je što u znatnoj meri ona deluje na buđenje svesti pojedinaca i timova o tome ko nas vodi, kako nas vodi, i kuda nas vodi. A nakon čitanja pokreće na akciju ogromnim optimizmom, entuzijazmom i energijom kojom autor zrači vodeći nas kroz dvadeset jedno poglavlje.
Čitanjem knjige odaje se utisak dela od 1001 strane, te se samim tim utiskom i odražava jačina rečenica koje se dubokoumno čitaju, sagledavaju i tumače.
Knjiga koja u sinergiji sa prethodnim delima autora, svojom energijom, definitivno pravilno usmerava poslovnu svest pojedinaca u savremenim tržišnim okolnostima.
Uspavane budi, zbunjene osvešćuje, a budne drži pravilno usmerene.
Sažeto: Azbuka biznisa!

Aleksandar Asentić
Direktor
Gataric International Group d.o.o.

Najzad smo dobili pravi udžbenik o liderstvu od domaćeg autora, napisan na lak i razumljiv način. Sigurno je da će menadžeri koji se bave upravljanjem, vođenjem i motivacijom timova, moći da pronađu u knjizi prave načine da budu još efikasniji u svom poslu. Knjiga LIDER U VAMA je pravi putokaz kako treba voditi timove i da naravno, grafikon rezultata ide ka željenom cilju – rastu prodaje.

SRĐAN MITIĆ,
direktor prodaje divizije prehrane
MD International, Beograd

U vreme kada je ova zemlja u tranziciji, ljudi koju su spremni da preuzmu odgovornost  i budu vođe,  retki su dijamanti. Vašu knjigu, pored toga što je praktičan savetnik za sve postojeće lidere različitih nivoa sa jasnim preporukama kako da budu bolji, preporučio bih I onima koji nisu preuzimali liderske uloge na poslovnom planu do sada, jer nebrojene ideje nisu zaživele, zbog nedostatka entuzijazma kojim odišu Vaše stranice. Moć entuzijazma nikada ne treba podcenjivati, jer u spoju sa procesom u knjizi, mnogima može promeniti život.

Darko Mirković
Direktor eksterne prodaje
Delta Genetali Osiguranje a.d.o. Beogred,
Vlasnik agencije ALTERNA, Beograd

Dragiša je ovu knjigu napisao kako to pravi lideri i rade.
Pišući jasno, konkretno, planski i energično, vjerujem da će uspjeti doprijeti do svakog čitatelja, kako do onih koji su na rukovodećim mjestima i koji da bi postali pravi lideri trebaju prihvatiti 21 putokaz koji im je postavio, tako i do onih koji lideri vec jesu, ali kojima iz knjige mora biti jasno da se stalno moraju usavršavati, mijenjati i prihvaćati nove izazove koje im tržište nudi.

Knjiga je ujedno i priručnik za sve poslovne ljude jer na jednostavan način nudi rješenja, kako svoju tvrtku kvalitetno pozicionirati na tržištu, ali i kako rješavati tekuće probleme sa kojima se lideri susreću. Meni je osobna ova knjiga već dala neke smjernice na kojima želim ustrajati i zbog kojih ću sigurno biti još uspešniji.

Ivica Ešegović.dir.
Inter-tours Osijek

Knjiga je pun pogodak. Postala mi je neizbežan priručnik ka ostvarenju mog primarnog cilja – postati vrhunski lider!

Preporučio bih ovu knjigu kao neku vrstu udžbenika svim rukovodiocima, budućim liderima, na putu ka realizaciji svoje vizije. Sve čestitke autoru.

Vladimir Koldžić
Direktor prodaje i marketinga
Delta tours d.o.o.

Ako pripadate grupi sledbenika, verujem da ćete pronaći inspiraciju da se pridružite onima koji vode. Ako ste već vođa, ovi  redovi će Vas sigurno pokrenuti na samoprocenu.

Lično, čitajući ovu knjigu učvrstila sam stav da lider može biti samo osoba koja pomaže drugim ljudima da dođu do izražaja.

mr Mirjana Mihailović,
trener i inicijator portala
www.kakoprodati.com

Čitajuči ovu knjigu prepoznala sam neke osobine kod sebe. Pisana je pitkim jezikom što je veoma bitno za razumevanje materije. Odlična knjiga koja daje puno primenjlivih saveta posebno je preporučujem za mlade menadžere.

Marina Antić
Direktorka portala
Bolji posao.com

DOBIJAJU SVI ONI KOJI IGRAJU

DOBIJAJU SVI ONI KOJI IGRAJU! Zaista je tako! Koristim priliku da se zahvalim autoru na odličnoj knjizi uz komentar da sam mnogo dobila čitajući Vašu knjigu.

Jelena Miladinović – Kragujevac

 

 

Sa zadovoljstvom sam pročitao ovu knjigu i čestitam autoru na njoj. Knjiga je vrlo inspirativna za sve, i za one bez iskustva, kao i za one sa iskustvom. Čitajući knjigu osetio sam da se emocionalno podmlađujem, kao i da dobijam novu životnu i poslovnu ambiciju, i ako sam prevalio pedesetu, sa preko 27 godina iskustva u biznisu. Knjiga će biti obavezna literatura za sve moje menadžere i saradnike, kojih u sistemu direktne prodaje ima preko hiljadu.

Vučjak Mirko – gen. manager Lupo Group
(Zaječarka, Neva Produkt, Dimi, Exim, Marić, Hepok

Autor je ovom knjigom u potpunosti opravdao očekivanja čitalaca prethodne knjige i kao takvu je preporučujem svima koji se bave upravljanjem, obukama, motivacijom i prodajom.
Čitajući knjigu, nivo motivacije nam svakom novom stranicom raste i po njenom završetku čitalac žuri u akciju i rešava ona pitanja koja su mu se činila nepremostiva. Neverovatnom lakoćom jezika i izražaja, D.R. Gilbert nas vodi kroz tajne upravljanja pre svega sobom, svojim željama i potrebama, a sa ciljem da postanemo bolji, jači i fer igrači onim čime se bavimo, rasplamsavajući u nama želju za akcijom, energiju i entuzijazam, tako neophodan u savremenim poslovnim dešavanjima i kretanjima.
Knjiga nije namenjena samo menadžmentu kome treba da postane neophodna literatura, već široj čitalačkoj publici. Posebnu vrednost imaju aforizmi i misli velikih ljudi, koje će, potpuno sam siguran, mnogi od čitalaca koristiti u daljem životu i radu, kao putokaz i pravac kojim treba ići.
Kao što i sam naslov kaže, Dobijaju svi oni koji igraju, potpuno sam siguran da će dobiti svi oni koji ovu knjigu pročitaju.

Radomir Samčević – gen. manager hotela,
COUNTRY CLUB hotel Babe

 

Svojom novom knjigom „Dobijaju svi oni koji igraju“ D.R.Gilbert je konačno nedvosmisleno rešio dilemu da li je čaša dopola puna ili dopola prazna. Treba da se radujemo problemu, koji je u stvari predhodnica uspešnog rešenja, ukoliko posedujemo jasnu viziju cilja kojem stremimo u životu – jednostavnost i snaga ove poruke navode na preispitivanje dosadašnjih životnih stavova. A poruka ima još. Brzina kojom se knjiga čita (u jednom dahu) je u potpunoj nesrazmeri sa količinom vremena koje je potrebno utrošiti za njeno „varenje“.

Milan Kovačević
glavni i odgovorni urednik E magazina

Knjiga „Dobijaju svi oni koji igraju“ D.R. Gilberta, predstavlja kariku koja nedostaje predhodnim knjigama ovog autora, koja na odličan način upotpunjuje već izrečene preporuke i stvara skladnu celinu u vidu biznis mape. Ova biznis mapa jeste pravo uputstvo za snalaženje u uzavrelom svetu biznisa i prodaje. Sada kada je imate, igrajte!

Darko Đorđević
gen. manager, Logis nekretnine

 

ARENA PRODAJE

Poštovani, knjiga ARENA PRODAJE mi je prilično pomogla da složim svoje znanje o prodaji I da ga unapredim i ono što je najvažnije da poboljšam svoju prodaju. Želim Vam puno ovakvih knjiga u budućnosti.

Miloš Dojčinović

 

Knjiga je super! Čitam je po treći put. Kad mi ponestane snage, kad ne vidim čemu vodi ovolika muka, uzmem je ponovo da bih dobila veru u ono što radim. Vreme je ludo, država još luđa a ja u svemu tome igram svoju igru. Godine se nanizale a ja mlad preduzetnik! Imam i strpljenje i volju, fali mi malo podrške, ali verujem da ću uspeti, moram. Hvala Vam!

Dragana Mitić, Gadžin Han

Poštovani,
Prodajom se aktivno bavim već deset godina I iz tog razloga sam pročitao brojne knjige iz oblasti prodaje I komunikacije. Moram vam reći da je vaša knjiga “Arena prodaje” ostavila snažan utisak na mene I da je po mom skromnom viđenju, možda do sada najbolji priručnik iz oblasti prodaje u najširem smislu, od svih koje sam ja pročitao. Ono što knjigu čini posebnom jeste, pre svega vaša jasnoća I jednostavan pristup, svima prihvazljiv, uz puno praktičnih preporuka.

Danilo Matić – menadžer prodaje

 

Postovani gospodine Ristovski,
sa velikim zadovoljstvom isčekujem promociju Vaše knjige koja je na ovim prostorima, bar što se literature tog žanra tiče, vesnik profesinalnog pristupa prodaji kao zanimanju. Zapad raspolaže sjajnom literaturom u tom domenu ali ipak uslovi poslovanja, a s tim i uslovi u kojima se radi prodaja, su zantno drugačiji. U Vašoj knjizi ARENA PRODAJE dali ste mapu na kojoj su jasno ucrtani putevi kojima je neophodno koračati ukoliko čitalac želi da uspe u poslu prodaje. Putevi su utabani Vašim iskustvom i osvetljeni željom za savršenstvom u svom poslu. Iskreno se nadam da su Vaše knjige koje ste podarili ljudima ove zemlje, samo početak jedne serije izdanja koja će svojom snagom pozitivno uticati na profesiju PRODAVAC.
S poštovanjem,

Darko Mirković
Beograd, 10.05.2007

Zahvaljujući vašim knjigama naučila sam da me niko ne može vratiti u život. To mogu učiniti samo JA. Naučila sam da radim ono čega se plašim I cenim takve pobede… da usmerim svoju energiju I preispitam svoje ciljeve… USPELA SAM! Hvala Vam na tome.
S poštovanjem,

Tijana Nešković – Menadžer prodaje
Beograd, 03.10.2007

 

GUBE SAMO ONI KOJI NE IGRAJU

Poštovani g.Ristovski,
Napisali ste jednu od najzanimljivijih knjiga za koju znam da postoji. Nakon čitanja sam dobila neverovatnu količinu novog entuzijazma. Čitam je ponovo!

Pozdrav,
Gordana Milić

Pogledala sam  Vaš sajt i iščitala komentare čitalaca i pitam sa da li želite da moj komentar bude još jedan u nizu hvale ???
Jer,  obraditi ovu temu u tri knjige koja je svaka na svoj način posebna, budi u čoveku isključivo ono što je uspavano u njemu i daje dozu energičnosti koju svako od nas poseduje, samo je potrebno vremena na vreme se prisetiti koliko u stvari mi možemo kada pronađemo dobru motivaciju i jasno određen cilj. Ne može se ništa novo reći….. a da ne zvuči poznato

POZDRAV,
Dragana Drašković

Poštovani D. R. Gilbert,
»Veliki igrač je I veliki lider« Sa ovom mišlju započinjem ovo kratko obraćanje, jer me je upravo ona inspirisala da vam se ovim putem I obratim. Pročitala sam vašu knjigu I imam samo reči hvale, ne samo za ideje iznete u njoj, koje teraju čoveka da se zamisli, preispita, koje ga podstiču da bolje upozna sebe I svoje kvalitete, već I za vas kao velikog lidera koji uvek pronalazi snagu da inspiriše druge, da podstiče ono najbolje u njima, da rešava probleme I nesuglasice svojih saigrača, da uskladi karaktere različitih ljudi u timu. U tome se ogleda vaša veličina, ne samo kao lidera, već prevashodno kao čoveka.
Nakon prve, sa nestrpljenjem očekujem izlazak vaše druge knjige, koja će zasigurno izazvati još veće interesovanje I uspeh.
Kažete da biti lider znači biti poštovan od strane svoga tima (svojih kolega).
Vi to uistinu jeste!!!

Vaš verni čitalac I fan
Sofija (IBM team)
U Beogradu, 16.04.2006

“Gube samo oni koji ne igraju” – skoro nisam čuo ovako dobar moto! Knjiga vam je odlična I odiše pozitivnom energijom.
Pročitao sam je u jednom danu I to dva puta. Puno sreće u daljem radu.

Milan Nestorović
Niš, 11.02.2007.

 

Poštovani, Vašu knjigu sam dobio na poklon u trenutku prilične depresije u kojoj sam se nalazio. Prosto I sada ne mogu da verujem u kojoj meri je uticala na mene da to stanje prebrodim, da se motivišem I pokrenem na akciju! Preporučio sam je svim svojim prijateljima, a rado je I poklanjam. Sa nestrpljenjem očekujem vaše nove knjige.

Ilić Stojan
Loznica, 02.03.2007

Knjiga GUBE SAMO ONI KOJI NE IGRAJU nas podseća da je osmeh na licu , pozitivna energija i dobrota u srcu, najlepši i najvredniji poklon koji možemo da poklonimo samome sebi, ljudima koje volimo i poštujemo i na kraju celom okruženju u kome živimo. Takođe nas podseća da je energija i snaga potrebna za prelazak puta od ideje ili cilja do realizacije i uspeha, uvek u nama. Isto je tako u nama je cela formula sa kojom se ta energija i snaga pokreću.

Sa knjigom GUBE SAMO ONI KOJI NE IGRAJU, svaki čovek dobija mogućnost da sa komocijom i elegancijom, svi novi dani u njegovom životu počnu i završe sa osmehom i velikom pozitivnom energijom. Uz definisan cilj i veru u sebe i boga i sa knjigom GUBE SAMO ONI KOJI NE IGRAJU kao mesečnog podsetnika za artikulisanje dobrog uzajamnog osećaja u svim vrstama komunikacije neizbežan je dobar rezultat. Takođe nas podseća da izbor i redosled elemenata strategije naše borbe uz sinhronizaciju sa pozitivnom energijom i dobrom namerom, sigurno dovodi do uspeha, većeg ili manjeg, što normalno zavisi od cilja koji smo postavili pred sebe.
Nadam se dugom i plodonosnom životu autora. Lično sam knjigu GUBE SAMO ONI KOJI NE IGRAJU, u sadašnjosti a i u budućnosti, deklarisao kao jedan od vrednijih poklona i namenio mojim važnijim partnerima.

Beograd, 20.08.2006. god.
VBC – Video Business Connection
direktor Nenad Stanić