Slavica Petrović

Slavica Petrović
Slavica je započela svoju karijeru na poziciji savetnika u Procredit banci 2004 godine, i nakon nekoliko godina rada u prodaji postaje interni trener u sektoru ljudskih resursa. Intenzivan rad sa zaposlenima, u vreme ekspanzije banke, je učvrstio njeno opredeljenje za dalju karijeru u HR sektoru, kojoj dodaje i iskustvo na polju regrutacije i selekcije, kao i rad na talent programu.

Slavica je započela svoju karijeru na poziciji savetnika u Procredit banci 2004 godine, i nakon nekoliko godina rada u prodaji postaje interni trener u sektoru ljudskih resursa. Intenzivan rad sa zaposlenima, u vreme ekspanzije banke, je učvrstio njeno opredeljenje za dalju karijeru u HR sektoru, kojoj dodaje i iskustvo na polju regrutacije i selekcije, kao i rad na talent programu.

Svoju karijeru nastavlja u Wiener Stadtische osiguranju, gde vodi tim odeljenja za obuke. Tokom svog rada je uvela intenzivniji rad sa prodajnim timovima kompanije, ali i posebnu pažnju posvetila radu sa menadžerima prodajnih timova. Na tom polju je ostvaren veliki napredak, posebno u delu integracije novozaposlenih.

Početkom 2019. se priključila DR Gilbert Centra na poziciji Senior HR Consultanta i trenera, a sa ciljem unapređenja procesa rada u oblasti ljudskih resursa kod malih i srednjih preduzeća. Oblasti ekspertize koje Slavica poseduje su: prezentacione veštine, prodaja i komunikacioni treninzi.

 

Po formalnom obrazovanju je ekonomista.

Kao trener je usmerena ka praktičnim rešenjima i potrebama učesnika. Ističe ljubav prema svom poslu i entuzijazam kojim pristupa svakom danu rada sa klijentima.

 

Do sada je imala preko 500 trening dana, završila kao Đak generacije Akademiju menadžerskih veština, kao i regionalnu menadžersku akademiju ProCredit Banke..

Seminari i obuke