Dragiša Ristovski (D.R. Gilbert)

Dragiša Ristovski (D.R. Gilbert)
Predavač i senior consultant poseduje više od 20 godina praktičnog poslovnog iskustva na različitim pozicijama od komercijaliste na terenu do direktora. Kao trener poslovnih veština počeo je da radi pre 15 godina, a danas su oblasti njegove ekspertize direktna prodaja, pregovaranje, motivacija zaposlenih i liderstvo. Autor je 11 knjiga, bestselera „Gube samo oni koji ne igraju i „Arena prodaje“ objavljene pod pseudonimom D.R. Gilbert. A kasnije su usledile knjige: „Dobijaju svi oni koji igraju“, „Lider je u vama“, „Prodajni ring“, Mapa uspeha“, „Veština uticaja“ „Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine“, „Kako postati efikasan menadžer prodaje”, “101 tehnika uticaja” i “21 zašto I samo jedno kako”

Dragiša Ristovski (D.R. Gilbert) poseduje više od 25 godina praktičnog poslovnog iskustva na različitim pozicijama od komercijaliste na terenu do direktora. Kao trener poslovnih veština počeo je da radi pre više od 15 godina, a danas su oblasti njegove ekspertize direktna prodaja, pregovaranje, motivacija zaposlenih i liderstvo. Autor je 15 knjiga, bestselera Gube samo oni koji ne igraju i Arena prodaje objavljene pod pseudonimom D.R. Gilbert. A kasnije su usledile knjige: Dobijaju svi oni koji igraju, Lider je u vama, Prodajni ring, Mapa uspeha, Veština uticaja, Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine, Kako postati efikasan menadžer prodaje, 101 tehnika uticaja, 21 ZAŠTO i samo jedno KAKO, Arena prodaje XIX veka, Dobar govor vredi više od 1000 reči, Liderski iskorak u budućnost , Jedan poziv menja sve i Igra uticaja. U poslovnim krugovima je poznat kao energičan predavač, koji na svojim seminarima i treninzima pozitivnom energijom konstantno drži pažnju i motiviše slušaoce.

Osnivač je i direktor D.R. Gilbert Centar Group-a d.o.o., D.R. Gilbert Consulting-a i HR Professional Solution-a. Radi kao stalni konsultant unapređenja prodaje za više renomiranih kompanija širom regiona Jugistočne Evrope. Početkom 2012. godine je osnovao Akademiju komercijalne komunikacije koja je zvanično otpočela sa radom 2. juna kada je upisana prva generacija polaznika. Godine 2014. je osnovao Akademiju menadžerskih veština. Pored Akademija kreator je još 11 autorskih programa edukacije poslovnih veština, kao i pokretač regionalne Konferencije prodajnih strategija. Jedan je od osnivača Lyceum sistema koji je kreirao inovativnu softversku aplikaciju koja sadrži jedinstven sistem merenja kompetencija zaposlenih u prodaji i prodajnom menadžmentu. Godine 2016. je osnovao HR Professional Solution – kao inovativan sveobuhvatni pristup podrške kompanijama u svim segmentima ljudskih resursa. A 2017. je pokrenuo D.R. Gilbert Books koji se bavi izdavačkom delatnošću. Godine 2018. je osnovana Akademija poslovnih znanja i veština sa četiri studijska programa.

Svoju trenersku edukaciju je sticao na brojnim seminaraima i treninzima, a značajno upotpunio nezamenljivim praktičnim iskustvom. U toku svoje karijere je održao više od 3.000 treninga, seminara i predavanja na području balkana, na kojima je učestvovalo nešto više od 150.000 polaznika.

Do sada su na njegovim seminarima prisustvovali predstavnici iz više od 2500 kompanija među kojima su: Banca intesa, ProCredit banka, Bosch, NIS Gasprom Neft, Komercijalna banka, Alpha banka, Piraeus Bank, Coca-Cola Hellenic, Fiat Srbija, Uniqa osiguranje, Hemofarm, DDOR Novi Sad, Merkur Osiguranje BiH, Neoplanta, Galenika, Metalac, Generali osiguranje Srbija, Peštan, HE Đerdap, Bambi-Banat, Hemofarm BiH, Galerija podova, Tarkett Group, BASF, Rafinerija Modriča, Erste banka, Nelt grupa, NLB banka (BIH), OTP banka, Natron Hayat, Zepter International, Jub boje, Perutnina Ptuj, DM drogerie, Crnogorski Telekom, Schneider Electric, Triglav savetovanje (BiH, Srbija, Slovenija), Addiko banka, Lilly Drogerie, Skopska pivara, Orbico, Henkel Beauty, Vienna osiguranje, VIP (Telekom Austrija grupa).

U novembru 2008. imao je prilike da održi predavanje na kome je gostovao jedan od najvećih svetskih autoriteta iz oblasti marketinga i prodaje. J. Conrad Levinson. Objavio je više od 400 tekstova u poslovnim i uže stručnim časopisima sa aktuelnim poslovnim temama. Bio je gostujući predavač na mnogim konferencijama. A za svoj rad i dostignuća je dobio i nekoliko zvaničnih priznanja.

Potiče iz preduzetničke porodice – peta generacija preduzetnika, a po formalnom obrazovanu je diplomirani ekonomista i master prodajnog menadžmenta.

Njegova životna priča je specifična. Rođen je u Makedoniji, u mladosti je živeo u Austriji, Sad, pa onda u Jugoslaviji (Beograd). Veruje da poslovanje sa razvijenog zapada ne može da  se kopira i preslika na područje Jugoistočne Evrope, pa je dosta radio na prilagođavanju dobre poslovne prakse shodno specifičnostima  regiona.  U slobodno vreme svira gitaru i bas gitaru. Kreator je koncepta inspirativnih  modela u prodaji i liderstvu kao i jedinstvene metadologije algoritma uticaja.

Rođen je 24.07.1973. godine, oženjen je suprugom Anom i ima ćerku Helenu.