Andrijana Aleksić Jevtić

Andrijana Aleksić Jevtić
Od juna 2015. godine radi na poslovima Direktora ljudskih resursa u NLB Banci, na poslovima restruktuiranja, implementacije celokupnog HR sistema. Do tada radila je kao direktor odeljenja za selekciju i razvoj zaposlenih i kao zamenik Direktora ljudskih resursa u Banca Intesa a.d. Beograd, poseduje vise od 10 godina radnog iskustva u različitim segmentima Upravljanja ljudskim resursima. Nakon završenog Oxford Brookes Univerziteta u Londonu, Andrijana počinje svoju karijeru u HR konsaltingu na poslovima head huntinga I obuke zaposlenih. U Unicredit Banci provodi par godina na poziciji Zamenika Direktora HR sektora, gde je bila angažovana na implementaciji i primeni različitih alata za upravljanje ljudskim resursima. Godine 2007 nastavlja svoju karijeru kao Direktor ljudskih resursa u Beogradskom Hyatt Hotelu gde stiče dodatno iskustvo u strateškom razvoju ljudskih resursa a posebno motivaciji, razvoju  i angažovanju zaposlenih. Nakon Hotela Hyatt svoju karijeru nastavlja u Banca Intesa a.d. Beograd sa primarnim fokusom na selekciju i razvoj zaposlenih, implementaciju sistema procene radnog učinka zaposlenih kao i na implementiaciju sistema nagrađivanja zaposlenih. Predavač i senior HR consultant u D.R. Gilbert centru je već dugi niz godina.
Seminari i obuke