canadian best prices on viagra
viagra over the counter substitute
buy cialis delived next day
online generic cialis 100 mg
cialis black
generic low price cialis
cheap viagra 100mg
to buy cialis
buy viagra cheap viagra order viagra
comments on generic cialis
buying real viagra without prescription
wholesale generic viagra
fast buy generic viagra
best place to buy cialis
cheap canadian viagra

Javni nastup

Javni nastup

 

„Kad o problemu možeš održati brilijantan govor, stiče se utisak kao da je rešen.“

Jedan od važnih zadataka poslovnih ljudi je predstavljanje organizacije u okruženju, držanje govora u različitim okolnostima, prezentovanje ideja, poslovnih informacija, problema, projekata i planova. Nastupi pred širim auditorijem postaju sve važniji segment komunikacije na svim nivoima organizacije i sastavni deo većine poslova. Prezentacije i govori klijentima, partnerima, kao i nastupi u javnosti i pred medijima, sastavni su deo posla čiji rezultati bitno zavise o njihovim komunikacijskim, a posebno prezentacijskim veštinama.

Na ovom seminaru polaznici će steći znanja o veštinama javnog nastupa i komunikaciji u savremenom okruženju kao značajnog elementa za dalje poslovanje.

Teme koje se obrađuju su:

  • Umeće govorništva kao najvredniji alat za postizanje visokih ciljeva
  • Kako prevazići problem treme?
  • Kako pauze u govoru utiču na njegovu efikasnost?
  • Koje ciljeve javni nastup treba da ispuni?
  • Pet nivoa uveravanja u javnom nastupu
  • Struktura prezentacije – izlaganja
  • Prvi  utisak
  • Kako pojačati uticaj na publiku?
  • Šta je neophodno uraditi pre javnog nastupa?
  • Pravilna upotreba glasa

Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta.

Trener koristi više metoda u prenošenju informacija (predavanje, radionica, interaktivni input, praktične vežbe, role play) što povećava uspešnost polaznika u prenošenju stečenih znanja. Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal, sertifikat D.R.Gilbert centra i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem.

Predavač: Nataša Miljković

Mesto održavanja: Prostorije D.R. Gilbert Centar Group-a, Ilirska 5, Beograd

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija seminari@drgilbert-centar.com  , tel: 062/235-915, 011/27-62-168

PREDAVAČI

PREUZMITE REZERVACIONI LIST