Javni nastup

Javni nastup

 

„Kad o problemu možeš održati brilijantan govor, stiče se utisak kao da je rešen.“

Jedan od važnih zadataka poslovnih ljudi je predstavljanje organizacije u okruženju, držanje govora u različitim okolnostima, prezentovanje ideja, poslovnih informacija, problema, projekata i planova. Nastupi pred širim auditorijem postaju sve važniji segment komunikacije na svim nivoima organizacije i sastavni deo većine poslova. Prezentacije i govori klijentima, partnerima, kao i nastupi u javnosti i pred medijima, sastavni su deo posla čiji rezultati bitno zavise o njihovim komunikacijskim, a posebno prezentacijskim veštinama.

Na ovom seminaru polaznici će steći znanja o veštinama javnog nastupa i komunikaciji u savremenom okruženju kao značajnog elementa za dalje poslovanje.

Teme koje se obrađuju su:

  • Umeće govorništva kao najvredniji alat za postizanje visokih ciljeva
  • Kako prevazići problem treme?
  • Kako pauze u govoru utiču na njegovu efikasnost?
  • Koje ciljeve javni nastup treba da ispuni?
  • Pet nivoa uveravanja u javnom nastupu
  • Struktura prezentacije – izlaganja
  • Prvi  utisak
  • Kako pojačati uticaj na publiku?
  • Šta je neophodno uraditi pre javnog nastupa?
  • Pravilna upotreba glasa

Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta.

Trener koristi više metoda u prenošenju informacija (predavanje, radionica, interaktivni input, praktične vežbe, role play) što povećava uspešnost polaznika u prenošenju stečenih znanja. Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal, sertifikat D.R.Gilbert centra i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem.

Predavač: Nataša Miljković

Mesto održavanja: Prostorije D.R. Gilbert Centar Group-a, Ilirska 5, Beograd

NAPOMENA: shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, možemo modelovati namenski in house seminar, samo za vašu kompaniju u našim ili vašim prostorijama. Više informacija seminari@drgilbert-centar.com  , tel: 062/235-915, 011/27-62-168

PREDAVAČI

PREUZMITE REZERVACIONI LIST